Arash

همه می‌گویند که من یک گیمرم، چون کار و زندگی ندارم. ولی هیچ‌کس نمی‌داند من با گیمر بودن انتخاب کردم که چندین زندگی داشته باشم…