نیما رضایی

«فکر می‌کردم قرار همه از اول شروع کنیم…»