مستر برنامه نویس

عاشق برنامه نویسی وب ، اندروید ، اتوماسیون ، ویندوز فون ، صنعتی ، پایتون