هژیر امیری

دنیای اینترنت را چند سال پیش شناختم. به آن علاقه مند شدم و مدیریت وبسایت سیناپس رابر عهده دارم.از بازی های ویدیویی لذت می برم و به تکنولوژی روز علاقمندم و خبرنگاری در زمینه گیم و ترجمه مطالب انگلیسی را دوست دارم.