Hamid2273

حمید هستم۱۸ سالمه از خوزستان شهر رامهرمز
یه pc باز
یکمی طرفدار کنسول های ماکروسافت هستم
شدیدا طرفدار سری بازی ها cod هستم یعنی خیلی شدیدا