شهروز ملکی

27 ساله
کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
مدرس، مترجم، و ویراستار زبان انگلیسی
عاشق بازی
بهترین بازی عمرم = Half-Life 2
محبوبترین شخصیت ها = Dr. Freeman & Alyx Vance (Half-Life), Lara Croft