SLλYER #2077

علم سخت افزار در حد نسبتا قوی، علم اجتماعی زیر خط فقر، فن بیان در حد شلغم، تکرارِ هرروز عبارتِ: “این زندگی رو ماییدم” اما دارای زندگی شاد و پر از خنگ بازی :///
فن DOOM
سبک موسیقی Heavy Metal
رنگین کمونی هم نیستم :||