Ps4&switch

۳۳ سال سن دارم . ورزشکار هستم و شغل آزاد دارم. از زمان آتاری تا به امروز بازیها را دنبال کردم .و به مرور فلسفه بازیها از (بزن و برو) و آرکید برای من تغییر کرد و الهام بخش و داستان سرا شد. مثل silent hill و evil که شروع تحول بازیها بود .و تا به امروز ادامه داشته…..