امیر محمد

عاشق گیم
برنامه نویس
مغز پر ایده برای یک بازی به شدت ترسناک