Greg Miller

بیش از ده سال به طور حرفه ای گیمینگ انجام میدم و یکی از کارشناسان حال حاظر در وبسایت IGN مدرک ارشد نرم افزار و ای تی