Ali

من علی ام یه روزی به دنیا اومدم تا الانم زندم :|