برچسب کارگردان: حامد زاهدی تهیه کننده: کسری نراقی صدابردار و موسیقی متن : ایمان کمالزاده بازنویسی داستان: حامد زاهدی نویسنده: برام استوکر سرپرست گویندگان: ایمان کمالزاده گویندگان: ایمان کمالزاده-آریا توکلی-