برچسب نام: Murdered: Soul Suspect سازنده: Airtight Games ناشر: Square Enix تاريخ انتشار: ٣ ژوئن سال ٢٠١٤ پلتفرم هاى مقصد: Microsoft Windows، PS4، PS3، Xbox One، Xbox 360 موتور گرافيكى: Unreal Engine 3 سبك: