برچسب در اين قسمت تصاوير جديدي از 2 عنوان پرطرفدار و اختصاصي Xbox360 براي شما آماده كرديم يكي از مهم ترين قسمت هاي كنفرانس مايكروسافت در E3 نمايش همين دو بازي بود halo 4 در تاريخ Nov 6 و Forza Horizon در تا