دسته‌بندی ویدئوی اختصاصی

ویدئو گیمفا: راهنمای ویدئویی قدم به قدم و اختصاصی Dark Souls 2: SotFS – قسمت سیزدهم

PC

هنگامی که چند سال پیش و در زمانی که کسی در ایران جرات و تسلط رفتن به سراغ تهیه راهنماهای عظیم و قدم به قدم متنی برای شاهکارهای...

سعید آقابابایی ۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۳ ۸ نظر ۸