فهرست اچیومنت‌های بازی Hood: Outlaws and Legends منتشر شد

25 آذر 1399 - 19:00
Hood: Outlaws and Legends

بازی چندنفره‌ی Hood: Outlaws and Legends سال آینده‌ی میلادی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. با نزدیک شدن به زمان انتشار بازی، تیم سازنده اطلاعات مختلفی از این عنوان را در اختیار هواداران قرار داده است و اخیرا نیز شاهد انتشار فهرست کامل اچیومنت‌های این بازی بودیم. اگر شما نیز از آن دسته از کاربرانی هستید که به جمع‌آوری اچیومنت‌های مختلف علاقه دارید با ما در ادامه همراه باشید تا فهرست اچیومنت‌های بازی Hood: Outlaws and Legends را با یکدیگر مرور کنیم.

معرفی بازی

شرکت فوکس هوم اینتراکتیو (Focus Home Interactive) در جریان مراسم State of Play از بازی Hood: Outlaws and Legends، ساخته‌ی جدید استودیوی سومو دیجیتال (Sumo Digital)، رونمایی کرد. این بازی اکشن و ماجراجویی دو تیم متشکل از ۴ بازی‌باز را در جهانی خشن و بی‌رحم که با الهام از داستان‌های رابین هود الهام گرفته شده است، قرار می‌دهد تا بتوانید با یکدیگر بر سر شکست دشمنان و دزدیدن گنجینه‌های حاکم منطقه رقابت کنند. استودیوی سازنده مدتی پیش با انتشار چندین تریلر به معرفی شخصیت‌های بازی پرداخته بود و اخیرا نیز شاهد انتشار فهرست کامل اچیومنت‌های این بازی نیز بودیم.

اچیومنت‌های بازی Hood: Outlaws and Legends

اچیومنت‌های بازی Hood: Outlaws and Legends

فهرست اچیومنت‌های بازی Hood: Outlaws and legends

بازی Hood: Outlaws and Legends در مجموع 50 اچیومنت مختلف را در اختیار شما قرار می‌دهد که با انجام تمامی آن‌ها 1000 امتیاز به حساب کاربری شما افزوده خواهد شد. با توجه به ماهیت بازی اکثر اچیومنت‌های این عنوان به انجام فعالیت‌های مختلف در بخش چندنفره مربوط می‌شود. شما می‌توانید فهرست کامل اچیومنت‌های بازی Hood: Outlaws and Legends به همراه توضیحات آن‌ها را در ادامه مشاهده کنید.

نام اچیومنتتوضیحات اچیومنتامتیاز
A Key to Rule Them Allکلید را از کلانتر بدزدید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Most Wantedحامل کلید و یا گنج دشمن را کشته و آن ایتم را به دست آورید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Laying Claimیکی از نقاط کلیدی نقشه را از دشمن پس بگیرید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )10
My Preciousبرای اولین بار با موفقیت یک گنج را بدست آورید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
The Hood, the Bad and the Uglyیک مسابقه را با حضور اعضای منحصر به فرد به پایان برسانید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Light the Campfireبرای اولین برای پایگاه خود را ارتقا دهید10
Lincoln Greenیک آیتم تزئینی را خریداری کرده و استفاده کنید10
Challenge Acceptedمجموعه‌ای از چالش‌های روزانه را تمام کنید10
Forest Guardianیکی از اعضای رقیب که تلاش دارد هم‌تیمی شما را بکشد را از بین ببرید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Equipped For Actionیک Perk را برروی یکی از شخصیت‌‎های خود قرار دهید15
This. Is. Sherwood.پایگاه خود را به سطح 10 برسانید25
National Treasureبا یکی از شخصیت‌های خود به سطح 10 برسید15
Merry Menبا 4 شخصیت مختلف به سطح 10 برسید25
A Local Heroسطح حساب خود را به 10 برسانید10
A Living Legendسطح حساب خود را به 100 برسانید100
The Ballad Unfolds…یکی از ست‌های سطح Legendary را به دست آورید15
…The Ballad Endsتمامی ست‌های سطح Legendary را به دست آورید25
Petty Thief25 درصد از Trinketها را بدزدید15
Assassin’s Greedتمامی Trinketها را بدزدید25
Hold The Gate!به عنوان شخصیت John، دروازه را باز کرده و به هم‌تیمی خود که در حال حمل کردن جعبه‌ی گنج است، اجازه‌ی عبور دهید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Man Mountainبه عنوان شخصیت John پنج نفر از اعضای دشمن را با استفاده از حملات از نزدیک و بدون مردن از بین ببرید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Hitwomanبه عنوان شخصیت Marrianne چند دشمن را تنها با استفاده از شلیک یک دسته تیر بکشید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Faceless Wraithبه ع نوان شخصیت Marianne سه دشمن را با استفاده از یکی از توانایی‌های خود به قتل برسانید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Master Archerبه عنوان Robin از فاصله‌ی 50 متری به سر یکی از دشمنان شلیک کنید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Young Wolfبه عنوان شخصیت Robin چند نفر از دشمنان را تنها با استفاده از یک تیر بکشید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Lord of Lightبه عنوان Tooke بیش از 500 واحد سلامتی را تنها با استفاده از یک توانایی به تیم خود برگردانید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
A Higher Powerبه عنوان شخصیت Tooke بیش از 10 نفر از دشمنان را تنها با استفاده از یک توانایی نشانه‌گذاری کنید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Sleep Tight…یکی دیگر از بازی‌بازان را به قتل برسانید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Silence is Easyتوسط کلانتر اعدام شوید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Sliding Through The Glenپس از به صدا درآمدن آژیر خطر و پیش از بسته شدن دروازه از زیر دروازه عبور کنید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Fall from Graceیکی از اعضای تیم دشمنان را در حال بالا رفتن از طناب یا نردبان بکشید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Making Marksیکی از اعضای دشمن که توسط هم‌تیمی شما نشانه‌گذاری شده است را کشته و یا اجازه دهید دشمنی که نشانه‌گذاری کرده‌اید توسط هم‌تیمی شما کشته شود (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Pilgrimageیک مسابقه را برروی 6 نقشه‌ی متفاوت به پایان برسانید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Heroic Deedsبا موافقیت گنج را برروی 6 نقشه‌ی متفاوت به دست آورید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )25
Toss a Coin to Your Yeomanحداقل 20 هزار گلد را خرج کنید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )100
Valiantگنج را از خزانه برداشته و بدون این که آن را برروی زمین بگذارید، گنج را به مقصد برسانید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )25
Survivalistسه بار متوالی و بدون مشکل گنج را به مقصد برسانید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )25
Backwood Butcherدر یک مسابقه چهار بازی‌باز مختلف در تیم حریف را به قتل برسانید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Infamous Outlawبیش از 2500 امتیاز را در یک مسابقه به دست آورید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )25
God of Deathدر کم‌تری از 5 ثانیه 3 نفر از دشمنان را بکشید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
You Win or You Dieپس از این که تیم حریف دو بخش از گنج را به مقصد رساند، گنج را از آن‌ها بپرسید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Strike that, Reverse itفرآیند استخراج گنج تیم حریف زمانی که به بیش از 90 درصد رسیده است را متوقف کنید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
You Get Nothing, Good Dayتمامی نقاط کلیدی را به صورت هم‌زمان تحت کنترل داشته باشید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
…Not Todayدر تمام طول مسابقه کشته نشده و با موفقیت گنج را استخراج کنید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
…The Pack Survivesدر فاصله‌ی کم‌تر از 10 متری یکی از اعضای تیم خود یک قتل هماهنگ انجام دهید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Time is a Precious Thingبا موفقیت در کم‌تر از 12 دقیقه گنج را استخراج کنید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )25
The Suspense is Terrible…با موفقیت و بدون کشتن اعضای تیم دشمن گنج را استخراج کنید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )25
Fear Cuts Deeperیکی از اعضای سربازان ایالتی را به داخل بوته‌ها برده و به قتل برسانید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
Under The Influenceیکی از اعضای تیم حریف که تحت تاثیر Flash یا Poison قرار گرفته است را بکشید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15
You Shall…Passبرای اولین بار در خزانه را باز کنید (در بخش Heist حالت 4 در مقابل 4 )15

بازی Hood: Outlaws and Legends در سال ۲۰۲۱ میلادی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس سری اکس، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

 • Ali.Ezio1459 گفت:

  بازیه جالبیه ازش خوشم اومد فقط آهنگش تو مراسم خیلی زایع بود 😀 یه جورایی Assassin’s Creed آنلاین هستش به نظرم

  • ALIREZA0111 گفت:

   چجوری شبیه اساسینس کرید انلاینه ؟ فقط بخاطر هودی ؟ 😀 😀
   بیشتر شبیه فورهانر هستش همه چیش جز سبک مبارزش

   • Ali.Ezio1459 گفت:

    من فقط نظرمو گفتم درضمن این کجاش شبیه For Honor تو For Honor بیشتر باید فایت بدی و بازی اتکر و دفندر داره ولی اینجا بیشتر باید مخفی کاری بری به خاطر همین گفتم شبیه Assassin’s Creed هستش

 • SSrM گفت:

  کوجیما فردا پنجمین سالگرد تاسیس شرکتشو جشن میگیره
  بنظرتون خبری هست فردا؟
  یچیزایی شنیدم ک انگار خبرایی هست

 • Hamid گفت:

  فقط حیف بخش داستانی نداره حیف و صد حیف