فهرست اچیومنت‌های بازی Sea of Thieves برای اکس‌باکس سری اکس منتشر شد

۲۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۰

Sea of Thieves یک تجربه اکشن، ماجراجویی و مفرح برای علاقه‌مندان به بازی‌های چند نفره و آنلاین در دنیای دزدان دریایی را فراهم می‌آورد. در این بازی چه به صورت گروهی به سفر برروی دریا بپردازید و چه به صورت تنها، می‌توانید به مبارزات با دزدان دریایی و یا دشمنان پراکنده در سراسر نقشه بپردازید، جزایر جدید و منحصر به فردی را کشف کنید و از یک سیستم شخصی‌سازی گسترده برای شخصیت و کشتی خود استفاده نمایید.

عنوان Sea of Thieves یک تجربه‌ی آزاد در جهانی باز و گسترده را برای بازی‌بازان فراهم خواهد کرد و هر چه که برای تجربه‌ی دزد دریایی بودن نیاز دارند را در اختیارشان قرار خواهد داد. این بازی که توسط استودیوی ریر (Rare) توسعه یافته، در ابتدا با مشکلات زیادی از قبیل قطعی سرور و کمبود شدید محتوا روبرو شد اما با پشتیبانی کامل استودیوی سازنده در نهایت تبدیل به یک بازی محبوب و چند نفره‌ی آنلاین شد.

عنوان Sea of Thieves هم‌اکنون برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های اکس‌باکس وان، اکس‌باکس سری اس و سری اکس در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. حال به تازگی فهرستی از تروفی‌های این بازی برای کنسول اکس‌باکس سری اکس منتشر شده است که در ادامه می‌توانید به مشاهده‌ی آن‌ها بپردازید.

راهنمای کسب تمامی اچیومنت‌های بازی Sea of Thieves

  • تعداد اچیومنت‌های نسخه‌ی اصلی و تمام بسته‌های الحاقی: ۱۶۲
  • تعداد اچیومنت‌های از دست دادنی (Missable) : ندارد
  • اچیومنت‌های گلیچ (مشکل دار): ندارد
  • تعداد اچیومنت‌های آنلاین: 
  • سخت‌ترین اچیومنت: Become Pirate Legend
  • آیا اچیومنت مربوط به درجه‌ی سختی در بازی وجود دارد؟: خیر
  • حداقل تعداد دفعات مورد نیاز برای تجربه‌ی بازی جهت کسب تمامی اچیومنت‌ها:
  • امتیازی که از کسب تمامی اچیومنت‌های بازی به دست می‌آورید: ۲۷۴۰ امتیاز
امتیاز اچیومنتنام اچیومنتتوضیحات اچیومنت
۱۰Bone-Cronchیک اسکلت را در حال جویدن موز بکشید
۱۰A Titanic Ensembleدر هنگام غرق شدن کشتی خود یک آهنگ را اجرا کنید
۱۰Dead Pirates DO Tell Talesاز قابلیت Pirate Chat استفاده کرد تا با یک دزد دریایی مرده در بخش Ferry of the Damned ارتباط برقرار نمایید
۵۰Hold My Grogخود را از طریق توپ کشتی به سمت یک کشتی دیگر پرتاب نمایید
۲۰I Don’t See Your Shipدر غرق کردن یک کشتی دیگر مشارکت کنید
۲۰Laden With Treasureدر مخزن کشتی خود به صورت همزمان بیش از ۲۲ صندوق گنج داشته باشید
۱۰I’m On A Whole New Adventureدر کنار تنها یکی از خدمه‌های خود به یک سفر داوطلبانه بروید
۳۰You Can Always Trust The Untrustworthyیک صندوق Captain’s Chest را بفروشید
۲۰
When You’re A Professional Pirate
ده Commendation به دست آورید
۲۰Tactical Chunderبرروی دشمنان خود که شمشیر به دست دارند، استفراغ کنید
۱۰Now Bring Me That Horizonبرای نخستین بار سکان کشتی را به دست گیرید
۵Full Billowبا تمام بادبان‌های خود در برابر باد به کشتی‌رانی بپردازید
۱۰Handbrake Turnدر حالی که سکان کشتی کاملا قفل شده است، با انداختن لنگر مسیر کشتی را تغییر دهید
۱۰I Wanna Be A Pirateسطح اعتبار خود را در مشارکت با یک Trading Company برای نخستین بار افزایش دهید
۵Shopping for a Promotionاولین آیتم Trading Company Promotion خود را تهیه کنید
۵I’ll Drink To Thatدر یک Outpost با یکی از خدمه‌های خود از Tankard of Grog لذت ببرید
۱۰What Shall We Do with a Drunken Sailorبرای نخستین بار استفراغ کنید
۵#BeMorePirateبرای اولین بار از قسمت Clothing Shop یک کلاه، چشم‌بند، پای چوبی و قلاب جدید خریداری نمایید
۵Aye of Reachیک Eye of ReachEye of Reach را از Weaponsmith خریداری کنید
۵Blundarrrrbussیک Blunderbuss را از Weaponsmith خریداری کنید
۵Colourful Sailsاز فروشگاه Shipwright یک آیتم قابل شخصی‌سازی کشتی بخرید
۱۰You Fight Like A Merchantحمله‌ی دشمن را دفع کرده و در کمتر از ۵ ثانیه به او ضربه بزنید
۱۰How Appropriate! You Fight Like A Chickenیکی از حمله‌های شما توسط دشمن دفع شود و در کمتر از ۵ ثانیه از او ضربه دریافت کنید
۱۰But You Have Heard Of Meاز یکی از فروشگاه‌های Trading Company یک Promotion at Reputation Level 25 را خریداری نمایید
۱۰Self Entitledده Pirate Title به دست آورید
۵In Good Companyیک آیتم Trading Company را به بالاترین سطح ممکن برسانید
۱۰Did Everyone See Thatبا استفاده از یک ضربه سنگین، یکی از خدمه‌های کشتی‌های دیگر را به درون آب بیندازید
۵۰Become Pirate Legendبه رده‌ی Pirate Legend دست یابید
۱۵Ignoring The Rules Of Engagementیک دشمن را با استفاده از Blunderbuss از پشت بکشید
۱۵Kraken Good Jobدر حمله‌ی Kraken پیروز شده و زنده بمانید
۱۵Perfect Darkدر یک شب طوفانی بدون چراغ به کشتی‌رانی بپردازید
۱۰Friends Not Foeبه سمت یکی از دوستانتان اشاره‌ی Pirate Salute را انجام دهید
۵“Legends – “Cronchیک موز بخورید
۲۰Legends – The Greatest Race of All Time!با یک کشتی غریبه در یک جهت برانید و به یکدیگر شلیک نکنید
۲۵Legends – “This is Unacceptable!”یکی از صندوق‌هایتان توسط یکی از خدمه دزدیده شده و فروخته شود
۵Legends – “The Skullduggers”در یک گروه ۵ نفره از دزدان دریایی به بازی بپردازید
۵It’s A Pirates Life For Meیک سفر دریایی Gold Hoarder  را به پایان رسانید
۲۰Master Gold Hoarderاز فروشگاه Gold Hoarder Trading Company آیتم Master Gold Hoarder Promotion را بخرید
۵Taking Ordersیک سفر Order of Souls Voyage را به پایان رسانید
۲۰Master of the Orderاز فروشگاه Order of Souls Trading Company آیتم Master of the Order Promotion را تهیه کنید
۵I Am Not Obsessed With Treasureیک سفر دریایی Merchant Alliance را به اتمام رسانید
۲۰Master Merchantاز فروشگاه Merchant Alliance Trading Company آیتم Master Merchant Promotion را خریداری نمایید
۱۰Seeker of Lost Mapsاز طریق خرید ۲۵۰ نشان از Spot Voyages، آیتم Commendation دریافت نمایید
۲۰Golden Voyagerاز طریق کامل کردن ۲۵۰ ماموریت Gold Hoarder Voyages، آیتم Commendation دریافت نمایید
۲۰Sailor of the Gold Horizonاز طریق پیمودن هزار مایل در ماموریت‌های Gold Hoarder، آیتم Commendation دریافت نمایید
۱۵Hoarder of Barnacled Goldاز طریق حمل ۳۰۰ واحد Shipwrecked Chest، آیتم Commendation دریافت نمایید
۵۰Hoarder of the Captain’s Goldاز طریق فروش ۳۶۰ صندوق Captain’s Chests، آیتم Commendation دریافت نمایید
۱۰Merchant Adventurerدریافت نمایید  Commendation آیتم Merchant Alliance از طریق خرید ۲۵۰
۲۰Merchant Voyagerاز طریق کامل کردن ۲۵۰ ماموریت Merchant Alliance Voyages، آیتم Commendation دریافت نمایید
۲۰Sailor of the Merchant Allianceاز طریق کامل کردن ۲۵۰ ماموریت Gold Hoarder Voyage، آیتم Commendation دریافت نمایید
۱۵Black Powder Merchantاز طریق پیمودن بیش از ۱۰۰۰ مایل در ماموریت‌های Gold Hoarder voyages، آیتم Commendation دریافت نمایید
۵۰Merchant Foragerاز طریق فروختن سیصد Shipwrecked Chest، آیتم Commendation دریافت نمایید
۳۰Gilded Merchantاز طریق کسب ۱۵۰ هزار سکه طلا در ماموریت‌های Gold Hoarder voyages، آیتم Commendation دریافت نمایید
۱۰Seeker of Lost Soulsاز طریق انتقال ۳۶۰ صندوق Captain’s Chests، آیتم Commendation دریافت نمایید
۲۰Voyager of Lost Soulsاز طریق خرید ۲۵۰ آیتم Merchant Alliance، آیتم Commendation دریافت نمایید
۲۰Sailor of the Whispering Bonesاز طریق اکامل کردن ۲۵۰ ماموریت Merchant Alliance Voyages، آیتم Commendation دریافت نمایید
۱۵Hunter of Cursed Captainsاز طریق از بین بردن هزار Skeleton Captains، آیتم Commendation دریافت نمایید
۳۰Mercenary of the Ancient Orderاز طریق تصرف ۱۵۰ هزار طلا در ماموریت Order of Souls Voyages، آیتم Commendation دریافت نمایید
۵۰Master Hunter Of Villainous Skullsاز فروش ۳۶۰ عدد Villainous Skulls، آیتم Commendation دریافت نمایید
۱۰The Seabound Soulبخش داستانی The Seabound Soul را کامل کنید
۳۰Fire and Ashتمام ماموریت‌های بخش The Seabound Soul را به پایان رسانید
۵Tome of Curses ITome of Curses I را بفروشید
۵Tome of Curses IITome of Curses II را بفروشید
۵
Tome of Curses III
Tome of Curses III را بفروشید
۵Tome of Curses IVTome of Curses IV را بفروشید
۵Tome of Curses VTome of Curses V را بفروشید
۱۰Tome of Curses Collectorهر پنج Tomes of Curses را بفروشید
۵Tome of Power ITome of Power I را بفروشید
۵Tome of Power IITome of Power II را بفروشید
۵Tome of Power IIITome of Power III را بفروشید
۵Tome of Power IVTome of Power IV را بفروشید
۵Tome of Power VTome of Power V را بفروشید
۱۰Tome of Power Collectorهر پنج Tomes of Power را بفروشید
۲۰Unto the Horizonبخش داستانی Maiden Voyage را کامل کنید
۵Tome of Fire ITome of Fire I را بفروشید
۵Tome of Fire IITome of Fire II را بفروشید
۵Tome of Fire IIITome of Fire III را بفروشید
۵Tome of Fire IVTome of Fire IV را بفروشید
۵Tome of Fire VTome of Fire V را بفروشید
۱۰Tome of Fire Collectorهر پنج Tomes of Fire را بفروشید
۵Tome of Resurrection ITome of Resurrection I را بفروشید
۵Tome of Resurrection IITome of Resurrection II را بفروشید
۵Tome of Resurrection IIITome of Resurrection III را بفروشید
۵Tome of Resurrection IVTome of Resurrection IV را بفروشید
۵Tome of Resurrection VTome of Resurrection V را بفروشید
۱۰Tome of Resurrection Collectorتمام Tomes of Resurrection را بفروشید
۱۰Heart of Fireبخش داستانی Heart of Fire را کامل کنید
۳۰The Blackwyche Rebornتمام ماموریت‌های بخش Heart of Fire را به پایان رسانید
۱۵Collector of Legendary Treasuresیک Legendary Treasure پیدا کرده و آن را بفروشید
۱۰Golden Ticketنماینده‌ی گروه Gold Hoarders شوید
۱۰Ship of Soulsدر خدمت Order of Souls به کشتی‌رانی پرداخته و خدمه‌ی روح خود را جذب نمایید
۱۰Trade Ambassadorنماینده‌ی Merchant Alliance شوید و درصد اضافی پول خود را به دست آورید
۱۰For Athenaبا رده‌ی Legend برای Athena’s Fortune کشتی‌رانی کنید
۱۰The Reaping Beginsتبدیل به Reaper’s Bones Emissary شوید
۳۰So… Many… Chestsبه همراه Gold Hoarders به سطح ۷۵ برسید
۳۰Taking Headsبه همراه Order of Souls به سطح ۷۵ برسید
۳۰Deliverance به سطح ۷۵ برسید Merchant Alliance به همراه
۳۰Legen… Wait for it… Daryبه همراه Athena’s Fortune به سطح ۲۰ برسید
۳۰You Reap What You See به سطح ۷۵ برسید Reaper’s Bones به همراه
۲۰Gold Hoarder Incarnate۵ مرتبه Gold Hoarder را به سطح Captain Tier در پایان Emissary Ledger برسانید
۲۰The Order’s Finest۵ مرتبه Order of Souls را به سطح Grandee Tier در پایان Emissary Ledger برسانید
۲۰Employee of the Month۵ مرتبه Merchant Alliance را به سطح Admiral Tier در پایان Emissary Ledger برسانید
۲۰Athena’s Greatest۵ مرتبه Athena’s Fortune را به سطح Legend Tier در پایان Emissary Ledger برسانید
۲۰Feeding the Flame۵ مرتبه Reaper’s Bones را به سطح Master Tier در پایان Emissary Ledger برسانید
۱۰Banisher of the Spectral Flameده مرتبه روح Burning Blade را شکست دهید
۳۰Scourge of the Damnedپانصد کشتی روح را از بین ببرید
۱۰Hunter of Captain Grimmحداقل ۵ مرتبه باس‌فایت Captain Grimm را شکست دهید
۱۰Hunter of Red Ruthحداقل ۵ مرتبه باس‌فایت Red Ruth را شکست دهید
۱۰Hunter of Old Horatioحداقل ۵ مرتبه باس‌فایت Old Horatio را شکست دهید
۱۰Hunter of Warden Chiحداقل ۵ مرتبه باس‌فایت Warden Chi را شکست دهید
۱۵We Don’t Need Mapsبدون استفاده از نقشه یک Vault Key پیدا کنید
۲۵Golden Retrieverبزرگترین Treasure Vault را پیدا کرده و آن را باز کنید
۱۰No Mound Left Behindاز یک کیسه سکه تمام تکه‌های طلا را به دست آورده و به مخزن طلا ببرید
تروفی‌های بسته الحاقی ANNIVERSARY UPDATE
۱۰Rum ‘n’ Bassدر بخش The Arena یک گروه ۴ نفره تشکیل داده و در طول رقابت‌ها با سازهای مختلف خود بنوازید
۱۰Pints Mean Prizesدر رقابت‌های بخش The Arena یک صندوق پیدا کرده و آن را تحویل دهید
۱۰Glorious Sea Dogکت، کلاه، قلاب و دستکش‌های Glorious Sea Dog را بخرید
۲۰Nice Pirates Finish Lastدر بخش The Arena یک صندوق را که در طی یک رقابت دزدیده‌اید، تحویل دهید
۲۵Hot Tub Crime Machineدر بخش میخانه The Arena، حداقل یک عضو از هر خدمه را به طور هم‌زمان وارد وان آب داغ کنید
۳۰Capture the Swagدر بخش The Arena یک صندوق را تنها پس از گذشت حداکثر ۵ دقیقه از آغاز رقابت تحویل دهید
۳۰Fortune and Gloryبا شرکت در رقابت‌های Arena Contest بیش از ۱۰۰ هزار نقره به دست آورید
۳۰Show Your Coloursبا تمام رنگ‌های ممکن برای کشتی خود در رقابت‌های The Arena شرکت کنید
۳۰Captain of Silvered Watersبیش از ۱۰۰ مرتبه برای قرار گرفتن در سه رتبه‌ی برتر بخش The Arena، Commendation دریافت نمایید
۵۰Champion of Silvered Watersبیش از ۱۰۰ مرتبه برای قرار گرفتن در رتبه‌ی نخست بخش The Arena، Commendation دریافت نمایید
۵۰Legend of Silvered Watersبه عنوان یک Pirate Legend بیش از ۱۰۰ مرتبه برای قرار گرفتن در رتبه‌ی نخست بخش The Arena، آیتم Commendation دریافت نمایید
۳۵Sailor of Silvered Watersبرای کامل کردن دویست رقابت بخش The Arena، آیتم Commendation دریافت نمایید
۳۵Master of the Arenaاز فروشگاه Sea Dogs Trading Company آیتم Arena Master Promotion را دریافت کنید
۵Dining With the Starsدر هنگام شب در مقر Campfire، یک غذای دلخواه را طبخ نمایید
۵Well Doneیک تکه غذا را بسوزانید
۵Not So Well Doneاز خوردن یک غذای ناسالم مریض شوید
۵Five a Dayحداقل یک تکه از تمامی میوه‌های درون بازی را بخورید
۵Another Pirate’s Treasureیک بخش از غنایم Treacherous خود را به The Hunter’s Call تحویل دهید
۱۰Night Biteیک ماهی درخشان را به The Hunter’s Call تحویل دهید
۱۰A Rare Delicacyیک ماهی رنگارنگ نادر را به The Hunter’s Call تحویل دهید
۱۰Meat and Greetتمام انواع گوشت طبخ‌ شده را به The Hunter’s Call تحویل دهید
۱۰Hunter of Trophy Fishاز تحویل ۲۵ Trophy Fish به The Hunter’s Call، آیتم Commendation دریافت نمایید
۳۰Hook, Line and Sinkerتمام انواع ماهی‌های درون بازی را به The Hunter’s Call تحویل دهید
۵۰Legendary Hunter of the Sea of Thievesاز کامل کردن ۵۷ ماموریت رده‌ی ۵ بخش Hunter’s Call Commendation، آیتم Commendation جایزه بگیرید
۲۰Master of the Huntersاز بخش Hunter’s Call Trading Company یک Master Hunter Promotion خریداری کنید
۱۰The Shroudbreakerبخش داستانی The Shroudbreaker’ Tall Tale را به اتمام رسانید
۱۰The Cursed Rogueبخش داستانی The Cursed Rogue’ Tall Tale را به اتمام رسانید
۱۰The Legendary Storytellerبخش داستانی The Legendary Storyteller’ Tall Tale را به اتمام رسانید
۱۰Stars of a Thiefبخش داستانی Stars of a Thief’ Tall Tale را به اتمام رسانید
۱۰Wild Roseبخش داستانی Wild Rose’ Tall Tale را به اتمام رسانید
۱۰The Art of the Tricksterبخش داستانی The Art of the Trickster’ Tall Tale را به اتمام رسانید
۱۰The Fate of the Morningstarبخش داستانی The Fate of the Morningstar’ Tall Tale را به اتمام رسانید
۱۰Revenge of the Morningstarبخش داستانی Revenge of the Morningstar’ Tall Tale را به اتمام رسانید
۱۰The Shores of Goldبخش داستانی The Shores of Gold Tall Tale را به اتمام رسانید
۳۰A Sunken Legacyتمام Commendationها را برای The Shroudbreaker Tall Tale دریافت کنید
۳۰Fateful Memoriesتمام Commendationها را برای The Cursed Rogue Tall Tale دریافت کنید
۳۰Sea of Dreamsتمام Commendationها را برای The Legendary Storyteller Tall Tale دریافت کنید
۳۰The Stolen Skyتمام Commendationها را برای Stars of a Thief Tall Tale دریافت کنید
۳۰Always Yoursتمام Commendationها را برای Wild Rose Tall Tale دریافت کنید
۳۰The Trickster’s Follyتمام Commendationها را برای The Art of the Trickster Tall Tale دریافت کنید
۳۰The Unbroken Bondتمام Commendationها را برای The Fate of the Morningstar Tall Tale دریافت کنید
۳۰The Morningstar Risesتمام Commendationها را برای The Revenge of the Morningstar Tall Tale دریافت کنید
۳۰Seeker of Grand Adventureتمام Commendationها را برای همه‌ی Shores of Gold Tall Tales دریافت نمایید
تروفی‌های بسته الحاقی FORT OF THE DAMNED
۲۰Smile, you son of aیک کوسه را با استفاده از Gunpowder Keg بکشید
۵A Spectrum of Shadowsتمام انواع دشمنان Shadow of Fate را بکشید
۵Summoning the Damnedبه منطقه‌ی Fort of the Damned رفته و با مرگ روبرو شوید
۱۰Defeating the Damnedتمام دشمنان منطقه‌ی Fort of the Damned  را از بین ببرید
۱۵Banishing the Damnedتمام دشمنان منطقه‌ی Fort of the Damned را حداقل ۱۰ مرتبه از بین ببرید
0
0

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید