فهرست جدیدی برای تروفی‌های بازی Bioshock Remastered منتشر شده است

۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰

به تازگی لیست جدیدی از تروفی‌ها برای دو بازی Bioshock و Bioshock 2 ظاهر شده است که در عین مشابه بودن تروفی‌های آن‌ها با نسخه‌های اصلی و BioShock: The Collection، به عنوان یک بازی مستقل از آنچه که تاکنون منتشر شده است به ثبت رسیده است. در ادامه با گیمفا همراه باشید تا به جزئیات تکمیلی این موضوع بپردازیم.

همان‌طور که گفته شد به تازگی در وبسایت PSNProfiles فهرست جدیدی از تروفی‌ها، تحت عنوان Bioshock Remastered و Bioshock 2 Remastered به ثبت رسیده است که توجه بسیاری از بازی‌بازان را به خود جلب کرده است.

این احتمال وجود دارد که شرکت ۲K Games برنامه‌های مشابه آنچه که برای سری Mafia پیاده سازی کرده است را برای سری Bioshock در نظر گرفته باشد. باید منتظر بمانیم و ببینیم این شرکت چه برنامه‌هایی را برای آینده‌ی این سری محبوب در سر دارد.

در ادامه شما می‌توانید نگاهی به لیست تروفی‌هایی که برای عنوانی با اسم Bioshock Remastered منتشر شده است، داشته باشید.

  • تعداد تروفی‌ها: ۵۴
  • آیا اچیومنت مخفی در بازی وجود دارد؟ بله
  • آیا اچیومنت مربوط به درجه‌ی سختی در بازی وجود دارد؟: بله

عنوان BioShock Remastered دارای ۵۴ تروفی است که شامل ۴۸ تروفی برنز، ۲ تروفی نقره، ۳ تروفی طلا و یک تروفی پلاتینیوم می‌شود.

نام تروفیتوضیحات تروفینوع تروفی
Platinum Trophyتمام تروفی‌های بازی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Weapon Specialistتمام ارتقاء‌های تمامی اسلحه‌ها را به دست آوریدicon
Research PhDتمام تحقیقات خود را به پایان برسانیدicon
Historianتمام دفتر خاطرات صوتی را به دست آوریدicon
Skilled Hackerدر هک کردن ۵۰ آیتم مختلف، موفق ظاهر شویدicon
Upgraded a Weaponتمام ارتقاء‌های یک اسلحه را به دست آوریدicon
Fully Researched Bouncerتمام تحقیقات Bouncer را به اتمام برسانیدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Prolific Photographerحداقل یک عکس در هر شاخه از تحقیقاتتان تهیه کنیدicon
One Successful Hackحداقل هک کردن یک وسیله را با موفقیت به پایان برسانیدicon
Fully Researched Thug Splicerتمام تحقیقات مربوط به Thuggish Splicer را با موفقیت به اتمام برسانیدicon
Fully Researched Spider Splicerتمام تحقیقات مربوط به Spider Splicer را با موفقیت به اتمام برسانیدicon
Fully Researched Houdini Splicerتمام تحقیقات مربوط به Houdini Splicer را با موفقیت به اتمام برسانیدicon
Fully Researched Gun Splicerتمام تحقیقات مربوط به Leadhead Splicer را با موفقیت به اتمام برسانیدicon
Fully Researched Nitro Splicerتمام تحقیقات مربوط به Nitro Splicer را با موفقیت به اتمام برسانیدicon
Fully Researched Rosieتمام تحقیقات مربوط به Rosie را با موفقیت به اتمام برسانیدicon
Fully Researched Little Sisterتمام تحقیقات مربوط به Little Sister را با موفقیت به اتمام برسانیدicon
Quality Research Photoیک عکس با بالاترین امتیاز ممکن دریافت کنیدicon
Hacked a Security Botهک کردن یک ربات را با موفقیت به پایان برسانیدicon
Hacked a Turretبا موفقیت هک کردن یک برجک را به پایان برسانیدicon
Hacked a Security Cameraهک کردن یک دوربین امنیتی را با موفقیت به پایان برسانیدicon
Hacked a Vending Machineهک کردن یک ماشین فروش آیتم‌ها را با موفقیت به اتمام برسانیدicon
Hacked a Safeهک کردن یک گاوصندوق را با موفقیت به اتمام برسانیدicon
Avid Inventor۱۰۰ آیتم مختلف را در بازی به وجود آپریدicon
Ammo Inventorانواع مختلف نژاد‌های گلوله را برای تمامی اسلحه‌های خود به دست آوریدicon
Tonic Collector۵۸ عدد Tonic را در مبارزات به دست آورید و یا آن‌ها را خودتان به وجود آوریدicon
Seriously Good at Thisبازی را بر سر درجه‌ی سختی Hard به پایان برسانیدicon
Basic Inventorحداقل یک آیتم را خودتان به وجود بیاوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Bought One Slotحداقل یک عدد Plasmid یا Tonic را از دستگاه‌های فروش آیتم خریداری کنیدicon
Researched a Splicerدر تحقیقاتتان حداقل یک عکس از Splicerها بگیریدicon
Dealt with every Little Sisterبا تمام Little Sister ها رو به رو شوید و از بین برداشتن و یا نجات دادن آن‌ها یکی را انتخاب کنیدicon
Maxed One Trackتمام slotهای مربوط به یک  Plasmid یا Tonic را به دست آوریدicon
Maxed All Tracksتمام slotهای مربوط به چهار  Plasmid یا Tonic را به دست آوریدicon
One Fully Upgraded Weaponتمام بخش‌های یک اسلحه را به طور کامل ارتقاء دهیدicon
Two Fully Upgraded Weaponsتمام بخش‌های دو اسلحه‌ی مختلف را به طور کامل ارتقاء دهیدicon
Three Fully Upgraded Weaponsتمام بخش‌های سه اسلحه‌ی مختلف را به طور کامل ارتقاء دهیدicon
Four Fully Upgraded Weaponsتمام بخش‌های چهار اسلحه‌ی مختلف را به طور کامل ارتقاء دهیدicon
Five Fully Upgraded Weaponsتمام بخش‌های پنج اسلحه‌ی مختلف را به طور کامل ارتقاء دهیدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Lucky Winnerدر یک دستگاه slot machine موفق به کسب سه تصویر یکسان شویدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا این تروفی را به دست آوریدicon
Toaster in the Tubهنگامی که یکی از دشمنانتان در آب قرار دارد به آن شوک الکتریکی وارد کنیدicon
A Man Choosesبازی را بر سر درجه‌ی سختی Survivor به پایان برسانیدicon
I Chose the Impossibleبازی را بدون استفاده از دستگاه‌های Vita-chamber برروی درجه سختی Survivor به اتمام برسانید (بازی را بدون حتی یکبار مردن برروی این درجه سختی به اتمام برسانید)icon
Brass Ballsبازی را بدون استفاده از دستگاه‌های Vita-chamber برروی درجه سختی Hard به اتمام برسانید (بازی را بدون حتی یکبار مردن برروی این درجه سختی به اتمام برسانید)icon

همچنین شما می‌توانید در ادامه نگاهی به اچیومنت‌هایی که برای بازی Bioshock 2 Remastered به ثبت رسیده است داشته باشید.

  • تعداد تروفی‌ها: ۳۹
  • آیا اچیومنت مخفی در بازی وجود دارد؟ بله
  • آیا اچیومنت مربوط به درجه‌ی سختی در بازی وجود دارد؟: بله

عنوان BioShock 2 Remastered دارای ۳۹ تروفی است که شامل ۲۵ تروفی برنز، ۹ تروفی نقره، ۴ تروفی طلا و یک تروفی پلاتینیوم می‌شود.

نام تروفیتوضیحات تروفینوع تروفی
Platinum Trophyتمام تروفی‌های بازی را به دست آوریدicon
Big Brass Ballsبدون استفاده از Vita-Chambers بازی را به پایان برسانید (بدون حتی یک‌بار مردن بازی را به پایان برسانید)icon
Grand Daddyسه تا از Big Daddy ها را در مبارزه بدون حتی یک بار مردن، شکست دهیدicon
Dealt with Every Little Sisterبا تمامی Little Sisterها رو به رو شویدicon
Master Gatherer۶۰۰ واحد ADAM با استفاده از Little Sister ها به دست آوریدicon
Against All Oddsبازی را برروی بالاترین درجه‌ی سختی به پایان برسانیدicon
Rapture Historian۱۰۰ عدد از خاطرات صوتی را در بازی بیابیدicon
All Plasmidsهر ۱۱ نوع مختلف Plasmid را به دست آورده و یا بخریدicon
All Weapon Upgradesتمام ارتقاءهای تمامی اسلحه‌های موجود در بازی را تکمیل کنیدicon
Big Spender۲۰۰۰ دلار از سرمایه‌ی خود را در Vending Machines خرج کنیدicon
Bought a Slot با استفاده از دستگاه Gatherer’s Garden یک Plasmid یا Tonic Slot خریداری کنیدicon
First Researchبا استفاده از دوربین تحقیقاتی خود، از یک Splicer، عکس تهیه کنیدicon
Fully Upgraded a Plasmidیکی از Plasmid‌های خود را به طور کامل تا سطح ۳ ارتقاء دهیدicon
Fully Upgraded a Weaponسه قسمت از یکی از سلاح‌های خود را ارتقاء دهیدicon
Look at You, Hacker۵۰ تا از دشمنان خود را با استفاده از هک کردن بخش‌های امنیتی نابود کنیدicon
Master Hacker۳۰ وسیله‌ی گوناگون را در عین فاصله داشتن از آن‌ها، هک کنیدicon
Master Protectorاز رسیدن آسیب به Little Sister در هنگام انجام فرآیند Gather جلوگیری کنیدicon
Max Plasmid Slotsبخش Plasmid Slotهای خود را تا انتها ارتقاء دهیدicon
One Research Trackیکی از تحقیقات خود را به اتمام برسانیدicon
Prolific Hackerاز هر یک از انواع ماشین‌ها یک عدد را هک کنیدicon
Research Masterتمام تحقیقات موجود در شهر Rapture را به سرانجام برساغicon
Trap Master۳۰ عدد از دشمنان خود را فقط با استفاده از تله‌ها نابود کنیدicon
Upgraded a Weaponسلاح خود را در یکی از زمینه‌ها به صورت کامل از بخش People Station ارتقاء دهیدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon
Hidden Trophyبه بازی کردن ادامه دهید تا بتوانید این تروفی را به دست آوریدicon

در پایان شما می‌توانید نقد و بررسی ویدئویی بازی Bioshock که توسط آقای آقابابایی تهیه شده است را تماشا کنید.

نظر شما در رابطه با این اتفاق چیست؟ آیا شما هم منتظر یک بازسازی کامل برای سه‌گانه‌ی Bioshock هستید؟

0
0

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید