سری دوم تخفیف‌های Sale of the Dead فروشگاه پلی‌استیشن آغاز شد

۱۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۷

هر سال در اواخر ماه اکتبر و به مناسبت هالووین، بسیاری از ناشرها و سازندگان بازی‌های ویدیویی طرح‌های تخفیفی و جالبی را برای بازی‌بازان در نظر می‌گیرند. شرکت سرگرمی‌های سونی نیز امسال طرح بسیار جالبی را ارایه کرد و با فهرستی بلند و بالا از بازی‌ها و فیلم‌های ترسناک و مناسب هالووین، بازی‌بازان را خوشحا کرد. حال، شاید هالووین گذشته باشد اما دلیل نمی‌شود این برنامه‌های تخفیفی به اتمام برسند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با وب‌سایت خبری، تحلیلی گیمفا همراه باشید.

سونی در این هفته فهرست تخفیف بازی‌های Sale of the Dead را در مقطع دوم مشخص کرد. عنوان‌های  بزرگ و قابل توجهی در این طرح تخفیفی وجود دارند که تا ۸۰ درصد تخفیف خورده‌اند. پیشنهاد می‌کنم خودتان آن‌ها را مشاهده کنید:

بازی‌ها

پلتفرمعنوانقیمت فروشقیمت فروش پلی‌استیشن پلاسقیمت اصلی
PS4۷ DAYS TO DIE$۲۰٫۹۹$۱۷٫۹۹$۲۹٫۹۹
PS4ALIEN: ISOLATION$۱۱٫۹۹$۸٫۹۹$۲۹٫۹۹
PS4ARCANIA – THE COMPLETE TALE$۴٫۹۹$۲٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS4CLAIRE (CROSS-BUY)$۱۰٫۴۹$۸٫۹۹$۱۴٫۹۹
PS4CORRIDOR Z (CROSS-BUY)$۴٫۷۹$۳٫۹۹$۷٫۹۹
PS4DARKSIDERS II DEATHINITIVE EDITION$۱۳٫۴۹$۱۰٫۴۹$۲۹٫۹۹
PS4DEAD ISLAND DEFINITIVE COLLECTION$۲۳٫۹۹$۱۹٫۹۹$۳۹٫۹۹
PS4DEAD ISLAND DEFINITIVE EDITION$۱۳٫۹۹$۱۱٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS4DEAD ISLAND RETRO REVENGE$۳٫۳۴$۲٫۹۹$۴٫۹۹
PS4DEAD ISLAND: RIPTIDE DEFINITIVE EDITION$۱۳٫۹۹$۱۱٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS4DEAD NATION$۵٫۹۹$۴٫۴۹$۱۴٫۹۹
PS4DECEPTION: THE NIGHTMARE PRINCESS$۲۹٫۹۹$۲۴٫۹۹$۴۹٫۹۹
PS4DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION$۱۷٫۴۹$۱۴٫۹۹$۲۴٫۹۹
PS4DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION$۱۵٫۹۹$۱۱٫۹۹$۳۹٫۹۹
PS4DUNGEONS 2$۲۴٫۹۹$۲۲٫۴۹$۲۹٫۹۹
PS4DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION$۳۷٫۴۹$۳۲٫۴۹$۴۹٫۹۹
PS4EMILY WANTS TO PLAY$۳٫۴۹$۲٫۹۹$۴٫۹۹
PS4GOOSEBUMPS: THE GAME$۷٫۴۹$۳٫۷۴$۱۴٫۹۹
PS4HOME – A UNIQUE HORROR ADVENTURE (CROSS-BUY)$۱٫۹۹$۱٫۴۹$۴٫۹۹
PS4LIMBO$۳٫۹۹$۲٫۹۹$۹٫۹۹
PS4LONE SURVIVOR: THE DIRECTOR’S CUT$۳٫۹۹$۲٫۹۹$۹٫۹۹
PS4ORGAN TRAIL COMPLETE EDITION (CROSS-BUY)$۳٫۹۹$۲٫۹۹$۹٫۹۹
PS4PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS4PSYCHONAUTS (PS2 CLASSIC)$۶٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
PS4SLEEPING DOGS: DEFINITIVE EDITION$۷٫۴۹$۵٫۹۹$۲۹٫۹۹
PS4THE BUNKER$۱۳٫۹۹$۱۱٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS4THE VANISHING OF ETHAN CARTER$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS4UNTIL DAWN$۱۱٫۹۹$۹٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS4ZOMBI$۴٫۹۹$۲٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS4ZOMBIE ARMY TRILOGY$۱۹٫۹۹$۱۴٫۹۹$۴۹٫۹۹
PS4ZOMBIE VIKINGS$۵٫۹۹$۴٫۷۹$۱۱٫۹۹
PS3ALIEN: ISOLATION$۱۱٫۹۹$۸٫۹۹$۲۹٫۹۹
PS3DEAD ISLAND – FRANCHISE PACK$۷٫۴۹$۵٫۹۹$۲۹٫۹۹
PS3DEAD ISLAND GAME OF THE YEAR$۴٫۹۹$۳٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS3DEAD ISLAND RIPTIDE$۳٫۷۴$۲٫۹۹$۱۴٫۹۹
PS3DEAD ISLAND RIPTIDE – COMPLETE EDITION$۴٫۹۹$۳٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS3DEAD NATION (CROSS-BUY)$۳٫۱۹$۲٫۳۹$۷٫۹۹
PS3DEAD SPACE$۵٫۹۹$۴٫۴۹$۱۴٫۹۹
PS3DEAD SPACE 2$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS3DEAD SPACE 3$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS3DEAD SPACE 3 ULTIMATE EDITION$۱۱٫۹۹$۸٫۹۹$۲۹٫۹۹
PS3DEAD SPACE: DEAD SPACE ULTIMATE EDITION$۹٫۹۹$۷٫۴۹$۲۴٫۹۹
PS3DEADLY PREMONITION: THE DIRECTORS CUT$۶٫۹۹$۴٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS3DECEPTION: THE NIGHTMARE PRINCESS$۲۹٫۹۹$۲۴٫۹۹$۴۹٫۹۹
PS3DEVIL MAY CRY HD COLLECTION$۴٫۹۹$۲٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS3DMC DEVIL MAY CRY$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS3ESCAPE DEAD ISLAND$۲٫۹۹$۱٫۴۹$۱۴٫۹۹
PS3GOOSEBUMPS: THE GAME$۷٫۴۹$۳٫۷۴$۱۴٫۹۹
PS3I AM ALIVE$۲٫۹۹$۱٫۴۹$۱۴٫۹۹
PS3I AM ALIVE$۲٫۹۹$۱٫۴۹$۱۴٫۹۹
PS3LIMBO$۳٫۹۹$۲٫۹۹$۹٫۹۹
PS3LONE SURVIVOR: THE DIRECTOR’S CUT (CROSS-BUY)$۳٫۹۹$۲٫۹۹$۹٫۹۹
PS3NAUGHTY BEAR PANIC IN PARADISE$۵٫۹۹$۴٫۴۹$۱۴٫۹۹
PS3PAINKILLER HELL & DAMNATION$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS3PLANTS VS ZOMBIES GARDEN WARFARE$۴٫۹۹$۳٫۹۹$۹٫۹۹
PS3SLEEPING DOGS DIGITAL EDITION$۴٫۹۹$۲٫۹۹$۱۹٫۹۹
PS3SLEEPING DOGS: NIGHTMARE IN NORTHPOINT$۲٫۴۴$۱٫۷۴$۶٫۹۹
PS3SYBERIA$۵٫۲۴$۳٫۷۴$۱۴٫۹۹
PS3SYBERIA II$۷٫۴۹$۵٫۹۹$۱۴٫۹۹
PS3THE RAVEN – LEGACY OF A MASTER THIEF$۱۴٫۹۹$۱۱٫۹۹$۲۹٫۹۹
PS3YAIBA: NINJA GAIDEN Z$۲۹٫۹۹$۲۳٫۹۹$۵۹٫۹۹
PS3ZOMBIE DRIVER HD$۲٫۹۹$۱٫۹۹$۹٫۹۹
PS3ZOMBIE TYCOON II: BRAINHOV’S REVENGE (CROSS-BUY)$۲٫۹۹$۱٫۹۹$۹٫۹۹
PS VITACLAIRE (CROSS-BUY)$۱۰٫۴۹$۸٫۹۹$۱۴٫۹۹
PS VITACORRIDOR Z (CROSS-BUY)$۴٫۷۹$۳٫۹۹$۷٫۹۹
PS VITADEAD NATION (CROSS-BUY)$۳٫۱۹$۲٫۳۹$۷٫۹۹
PS VITADECEPTION: THE NIGHTMARE PRINCESS$۲۳٫۹۹$۱۹٫۹۹$۳۹٫۹۹
PS VITALIMBO$۳٫۹۹$۲٫۹۹$۹٫۹۹
PS VITALONE SURVIVOR: THE DIRECTOR’S CUT (CROSS-BUY)$۳٫۹۹$۲٫۹۹$۹٫۹۹
PS VITAMEGATAGMENSION BLANC + NEPTUNE VS ZOMBIES$۱۹٫۹۹$۱۵٫۹۹$۳۹٫۹۹
PS VITAMURASAKI BABY$۵٫۹۹$۴٫۴۹$۱۴٫۹۹
PS VITAORGAN TRAIL COMPLETE EDITION (CROSS-BUY)$۳٫۹۹$۲٫۹۹$۹٫۹۹
PS VITASILENT HILL: BOOK OF MEMORIES$۱۱٫۹۹$۸٫۹۹$۲۹٫۹۹
PS VITAZOMBIE TYCOON II: BRAINHOV’S REVENGE (CROSS-BUY)$۲٫۹۹$۱٫۹۹$۹٫۹۹

 

Movies

عنوانقیمت فروش SDقیمت اصلی SDقیمت قروش HDقیمت اصلی HD
ALLELUIA! THE DEVIL’S CARNIVAL$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۶٫۹۹$۱۲٫۹۹
ANNABELLE (2014)$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
BATMAN UNLIMITED: MONSTER MAYHEM$۸٫۹۹$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹$۱۷٫۹۹
BATMAN VS. DRACULA, THE$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
BLOODSUCKING BASTARDS$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۸٫۹۹$۹٫۹۹
BONE TOMAHAWK$۸٫۹۹$۱۱٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
BONE TOMAHAWK$۸٫۹۹$۱۱٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
BUTCHER BOYS$۴٫۹۹$۶٫۹۹$۵٫۹۹$۸٫۹۹
CABIN IN THE WOODS$۵٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
CHERNOBYL DIARIES (2012)$۵٫۹۹$۹٫۹۹$۶٫۹۹$۱۲٫۹۹
CHILD OF GOD$۳٫۹۹$۹٫۹۹$۳٫۹۹$۱۲٫۹۹
CONFESSION OF MURDER$۳٫۹۹$۹٫۹۹$۳٫۹۹$۱۲٫۹۹
CONJURING, THE (2013)$۵٫۹۹$۶٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
CONSTANTINE (2005)$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
CUBE$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۴٫۹۹$۱۲٫۹۹
DARK SHADOWS (2012)$۵٫۹۹$۹٫۹۹$۶٫۹۹$۱۲٫۹۹
DEATHGASM$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
DEVIL’S REJECTS$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
EMELIE$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
EVIL DEAD 2$۴٫۹۹$۷٫۹۹$۴٫۹۹$۹٫۹۹
EXCESS FLESH$۴٫۹۹$۷٫۹۹$۴٫۹۹$۹٫۹۹
GIRL HOUSE$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۱٫۹۹
GREMLINS (1984)$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
GREMLINS 2$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
GRUDGE 3, THExx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
H2: HALLOWEEN 2xx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
HALF HUMAN$۴٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
HATCHET II (UR)$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
HATCHET III (UR)$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
HAUNTED NORTH AMERICA$۴٫۹۹$۷٫۹۹xx
HAUNTING IN CONNECTICUT$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
HELLMOUTH$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۶٫۹۹$۱۲٫۹۹
HELLRAISER$۵٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۱٫۹۹
HELLRAISER$۵٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۱٫۹۹
HORDE, THE$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۴٫۹۹$۱۲٫۹۹
HORROR OF DRACULA (1958)$۴٫۹۹$۹٫۹۹xx
HOTEL TRANSYLVANIA / HOTEL TRANSYLVANIA 2 – SET$۱۴٫۹۹$۱۸٫۹۹$۱۴٫۹۹$۲۱٫۹۹
HOUSE OF 1,000 CORPSES$۴٫۹۹$۷٫۹۹$۴٫۹۹$۹٫۹۹
HOUSE ON THE HILL, THE$۴٫۹۹$۱۴٫۹۹$۵٫۹۹$۱۶٫۹۹
HOUSEBOUND$۴٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMERxx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
INSIDIOUSxx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
INSIDIOUS: CHAPTER 2xx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
INTERVIEW WITH THE VAMPIRE$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
KILLERS$۳٫۹۹$۷٫۹۹$۳٫۹۹$۹٫۹۹
LATE PHASES$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
LEPRECHAUNxx$۴٫۹۹$۵٫۹۹
MISSIONARY$۶٫۹۹$۱۲٫۹۹$۶٫۹۹$۱۴٫۹۹
MUMMY, THE – RESURRECTED$۴٫۹۹$۶٫۹۹$۵٫۹۹$۸٫۹۹
NIGHTMARE ON ELM STREET, A (2010)$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
ORPHAN (2009)$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
PIRANHA (2010)xx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
PRESERVATION$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۶٫۹۹$۱۴٫۹۹
QUARANTINExx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
RESIDENT EVILxx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
RESIDENT EVIL: APOCALYPSExx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
RIGOR MORTIS$۳٫۹۹$۹٫۹۹$۳٫۹۹$۱۲٫۹۹
SAW$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
SCOOBY-DOO 2: MONSTERS UNLEASHED$۸٫۹۹$۹٫۹۹$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
SCOOBY-DOO AND THE GOBLIN KING$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
SCOOBY-DOO AND THE MONSTER OF MEXICO$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
SCOOBY-DOO AND THE WITCH’S GHOST$۶٫۹۹$۹٫۹۹xx
SCOOBY-DOO IN WHERE’S MY MUMMY?$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
SCOOBY-DOO ON ZOMBIE ISLAND$۶٫۹۹$۹٫۹۹xx
SCOOBY-DOO: THE MOVIE$۸٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
SCOOBY-DOO! AND KISS: ROCK & ROLL MYSTERY$۸٫۹۹$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹$۱۷٫۹۹
SCREAM$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
SHINING, THE$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
SINISTER$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
SLEEPAWAY CAMP$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۸٫۹۹$۹٫۹۹
STAKE LAND$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
STEPHEN KING’S, IT! (1990/TV)xx$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
STRAW DOGS (2011)xx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
THE ACT OF KILLING$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۸٫۹۹$۹٫۹۹
THE BLAIR WITCH PROJECT$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
THE CANAL$۶٫۹۹$۱۲٫۹۹$۶٫۹۹$۱۴٫۹۹
THE COMPLEX$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۶٫۹۹$۱۲٫۹۹
THE DESCENT$۵٫۹۹$۷٫۹۹xx
THE FUNHOUSE MASSACRE$۵٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
THE HOARDER$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۶٫۹۹$۱۱٫۹۹
THE OFFERING$۴٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
THE POSSESSION$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE: 40TH ANNIVERSARY EDITION$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
THEY LOOK LIKE PEOPLE$۴٫۹۹$۷٫۹۹$۴٫۹۹$۹٫۹۹
TIM BURTON’S CORPSE BRIDE$۸٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
TREEHOUSE$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۱٫۹۹
TRICK ‘R TREAT (2009)$۶٫۹۹$۹٫۹۹$۸٫۹۹$۱۲٫۹۹
UNDERWORLD EVOLUTIONxx$۹٫۹۹$۱۲٫۹۹
WE ARE STILL HERE$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
WILLOW CREEK$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
WITCHES, THE (1990)$۴٫۹۹$۹٫۹۹$۵٫۹۹$۱۲٫۹۹
YOU’RE NEXT$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۵٫۹۹$۹٫۹۹
ZOMBIE FIGHT CLUB$۵٫۹۹$۷٫۹۹$۸٫۹۹$۹٫۹۹
0
0

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید