پیشنهادات جدید پلی‌استیشن‌۴، پلی‌استیشن‌۳ و پلی‌استیشن ویتا

۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۲

هفته جدیدی شروع شده و پیشنهادات فروشگاه پلی‌استیشن بروز‌رسانی شده‌اند. در ادامه مطلب با ما باشید.


اگر یکی از کنسول‌های پلی‌استیشن‌۴، پلی‌استیشن‌۳ و پلی‌استیشن‌ ویتا را در اختیار دارد بنابراین از جشنواره بازی‌های شرکت کپکام در فروشگاه پلی‌استیشن لذت خواهید برد.
نمونه‌ای از بازی‌های پلی‌استیشن ‌۴:

 • Street Fighter V
 • DMC Devil May Cry: Definitive Edition
 • Resident Evil 6
 • Resident Evil Revelations 2: Deluxe Edition
 • Resident Evil: Deluxe Origins Bundle

نمونه‌ای از بازی‌های پلی‌استیشن ۳:

 • Devil May Cry HD Collection
 • Dragon’s Dogma: Dark Arisen
 • Resident Evil 4
 • Resident Evil 5: Gold Edition
 • Street Fighter X Tekken

نمونه‌ای از بازی‌های پلی‌استیشن‌ ویتا و PSP:

 • Steamworld Heist
 • Street Fighter X Tekken
 • Monster Hunter Freedom Unite
 • Power Stone Collection
 • Street Fighter Alpha 3 Max

لیست کامل بازی‌های فروشگاه پلی‌استیشن در این هفته:

قیمت اصلیقیمت با تخفیفنام بازیکنسول
$۲۹٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۶٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۲۴٫۹۹
$۲٫۹۹
$۳٫۹۹
$۲٫۹۹
$۴٫۹۹
$۳۹٫۹۹
$۳۹٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۴۹٫۹۹
$۹۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۲٫۴۹
$۲٫۴۹
$۴٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۲۹٫۹۹
$۳۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۵۹٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۲۹٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۴٫۹۹
$۲۶٫۹۹
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۱٫۹۷
$۵٫۹۴
$۴٫۴۹
$۱۷٫۴۹
$۱٫۴۹
$۱٫۹۹
$۱٫۴۹
$۲٫۴۹
$۱۳٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۱۰٫۰۴
$۳۹٫۹۹
$۵۹٫۹۹
$۱۷٫۹۹
$۱۱٫۹۹
$۱۵٫۹۹
$۴٫۹۹
$۱۵٫۹۹
$۱٫۴۹
$۱٫۴۹
$۲٫۴۹
$۹٫۹۹
$۱۸٫۸۹
$۲۷٫۹۹
$۱۷٫۹۹
$۱۶٫۹۹
$۴۰٫۱۹
$۳٫۷۴
$۶٫۵۹
$۹٫۸۹
$۳٫۷۴
$۴٫۴۹
۷ DAYS TO DIE
ABASHED VENUS
ABATTOIR AMERICAN GOTHIC
ABE
ADAM BY MICHAELANGELO
AGAZE
ALLIED VICTORY
AMERICAN EAGLE
ANNOUNCEMENT
ANONYMOUS
APOLLO’S APPRENTICE
ARAXIS THE GENETICIST
ARCANE TEXT
ASCENSION
BROKEN BOTS
DAYLIGHT
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION
DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION
EA SPORTS NBA LIVE 16 STANDARD EDITION
MEGA MAN LEGACY COLLECTION
NBA 2K16 – ۲۰۰۰۰۰ VC
NBA 2K16 – ۴۵۰۰۰۰ VC
NBA 2K16 – ۷۵۰۰۰ VC
RESIDENT EVIL
RESIDENT EVIL 0
RESIDENT EVIL 0 – COMPLETE COSTUME PACK
RESIDENT EVIL 6
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2: RAID MODE CHARACTER
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2: RAID MODE CHARACTER
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2: RAID MODE
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 – SEASON PASS
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 DELUXE EDITION
RESIDENT EVIL: DELUXE ORIGINS BUNDLE
SOUL AXIOM
STEAMWORLD HEIST (CROSS-BUY)
STREET FIGHTER V
STRIDER
TRON RUN/R
TRON RUN/R DELUXE BUNDLE
TRON RUN/R DELUXE EDITION UPGRADE
WARHEDZ
پلی‌استیشن ‌۴
$۸٫۹۹
$۴۴٫۹۹
$۹٫۹۹
$۵٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۲۹٫۹۹
$۲۹٫۹۹
$۴۹٫۹۹
$۵٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۳٫۹۹
$۸٫۹۹
$۲۹٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۴٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۱۳٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۲۹٫۹۹
$۱۲٫۴۹
$۱۹٫۹۹
$۲۷٫۹۹
$۹٫۹۹
$۲۶٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۵۹٫۹۹
$۲۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۲۹٫۹۹
$۲٫۴۹
$۲٫۴۹
$۴٫۹۹
$۵٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۵٫۹۹
$۵٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۳۹٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۶٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۴٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۴٫۹۹
$۹٫۹۹
$۷٫۵۵
$۳۵٫۹۹
$۱٫۹۹
$۳٫۸۹
$۴٫۹۹
$۴٫۹۹
$۴٫۹۹
$۷٫۴۹
$۵٫۹۹
$۹٫۹۹
$۲٫۹۹
$۴٫۹۹
$۱٫۹۹
$۴٫۴۹
$۷٫۴۹
$۴٫۴۹
$۴٫۹۴
$۴٫۹۹
$۲٫۴۹
$۳٫۹۹
$۴٫۹۹
$۲٫۴۹
$۳٫۹۹
$۳٫۹۹
$۵٫۵۹
$۵٫۹۹
$۹٫۹۹
$۱۵٫۹۹
$۶٫۹۹
$۹٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۴٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۷۹
$۳٫۹۹
$۷٫۰۱
$۴٫۹۹
$۲۳٫۹۹
$۱۱٫۹۹
$۴٫۹۹
$۴٫۹۹
$۳٫۹۹
$۱۶٫۴۹
$۱٫۴۹
$۱٫۴۹
$۲٫۴۹
$۲٫۹۹
$۹٫۹۹
$۲٫۹۹
$۲٫۹۹
$۱٫۴۹
$۱٫۴۹
$۲۷٫۹۹
$۳٫۸۹
$۴٫۹۹
$۳٫۴۹
$۳٫۹۹
$۳٫۹۹
$۷٫۴۹
$۳٫۹۹
$۲٫۴۹
ACE COMBAT INFINITY STOCKED FUEL
ACE COMBAT INFINITY STOCKED FUEL
BIONIC COMMANDO REARMED 2
BREATH OF FIRE IV
CAPCOM ARCADE CABINET : 1985 – ۱ PACK
CAPCOM ARCADE CABINET : 1985 – ۲ PACK
CAPCOM ARCADE CABINET : 1986 PACK
CAPCOM ARCADE CABINET : ALL IN 1
CAPCOM COMBO PACK
CAPCOM SUPER PACK
CYBERBOTS FULLMETAL MADNESS
DEVIL MAY CRY HD COLLECTION
DMC DEVIL MAY CRY: COSTUME PACK
DMC DEVIL MAY CRY: VERGIL’S DOWNFALL
DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN
DUCKTALES REMASTERED
DUNGEONS & DRAGONS CHRONICLES OF MYSTARA HD
DUSTFORCE
FINAL FIGHT/DOUBLE IMPACT
GUNSTAR HEROES
LOST PLANET 3
MEGA MAN LEGENDS 2
MEGAMAN 10
MEGAMAN 9
OKAMI HD
REMEMBER ME
RESIDENT EVIL
RESIDENT EVIL 0
RESIDENT EVIL 0 – COMPLETE COSTUME PACK
RESIDENT EVIL 4
RESIDENT EVIL 5 GOLD EDITION
RESIDENT EVIL 5 UNTOLD STORIES BUNDLE
RESIDENT EVIL 6
RESIDENT EVIL 6 ULTIMATE EDITION
RESIDENT EVIL 6 MODE BUNDLE PACK
RESIDENT EVIL: CHRONICLES HD COLLECTION
RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X
RESIDENT EVIL FRANCHISE PACK
RESIDENT EVIL HD BUNDLE
RESIDENT EVIL OPERATION RACCOON CITY
RESIDENT EVIL REVELATIONS
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 – COSTUME PACK
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 DELUXE EDITION
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 RAID MODE CHARACTER
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 RAID MODE CHARACTER
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 RAID MODE: THROWBACK
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 EPISODE TWO
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 – SEASON PASS
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 EPISODE FOUR
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2 EPISODE THREE: JUDGMENT
RESIDENT EVIL REVELATIONS OUTFIT: ‘LADY HUNK’
RESIDENT EVIL REVELATIONS OUTFIT: ‘RACHAEL OOZE’
RESIDENT EVIL: DELUXE ORIGINS BUNDLE
STREET FIGHTER III: THIRD STRIKE ONLINE EDITION
STREET FIGHTER III: THIRD STRIKE ONLINE EDITION
STREET FIGHTER III: THIRD STRIKE ONLINE EDITION
STREET FIGHTER X TEKKEN
STREETS OF RAGE 2
STRIDER
SUPER HANG-ON
SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO HD REMIX
پلی‌استیشن ‌۳
$۱٫۹۹
$۱٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۳۹٫۹۹
$۰٫۹۹
$۰٫۹۹
$۱۶٫۹۹
$۵٫۹۹
DESERT ASHES – EPISODE 2: WINGED ASSAULT
DESERT ASHES – EPISODE 3: LANDIAN STRIKEBACK
STEAMWORLD HEIST
STREET FIGHTER X TEKKEN
پلی‌استیشن ویتا
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۱۴٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۹٫۹۹
$۱٫۹۹
$۴٫۹۹
$۴٫۹۹
$۹٫۹۹
$۴٫۹۴
$۴٫۹۴
$۴٫۹۹
$۳٫۹۹
$۴٫۹۹
$۲٫۴۹
$۴٫۹۹
CAPCOM CLASSICS COLLECTION RELOADED
CAPCOM CLASSICS COLLECTION REMIXED
CAPCOM PUZZLE WORLD
GUNGNIR
HEXYZ FORCE
KNIGHTS IN THE NIGHTMARE
MONSTER HUNTER FREEDOM UNITE
POWER STONE COLLECTION
RIVIERA: THE PROMISED LAND
STREET FIGHTER ALPHA 3 MAX
YGGDRA UNION
PSP

 

لیست بازی‌های مخصوص اعضای پلی‌استیشن پلاس:

قیمت اصلیقیمت با تخفیفنام بازیکنسول
$۳۹٫۹۹
$۲۹٫۹۹
$۵۹٫۹۹
$۶۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۱۹٫۹۹
$۴۹٫۹۹
$۵۹٫۹۹
DISHONORED: DEFINITIVE EDITION
DISHONORED: GAME OF THE YEAR EDITION
LEGO MARVEL’S AVENGERS
LEGO MARVEL’S AVENGERS DELUXE EDITION
پلی‌استیشن ‌۴
$۴۹٫۹۹
$۵۹٫۹۹
$۳۹٫۹۹
$۴۹٫۹۹
LEGO MARVEL’S AVENGERS
LEGO MARVEL’S AVENGERS DELUXE EDITION
پلی‌استیشن ۳
$۲۹٫۹۹$۱۹٫۹۹LEGO MARVEL’S AVENGERSپلی‌استیشن ویتا

 

 

0
0
برچسب‌ها: ،

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید