نوستالژیک: بیست سال همراهی با Metal Gear

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۴

“ما هیچ کشوری نداریم، هیچ فلسفه و ایدئولوژی، ما جایی می رویم که به ما احتیاج باشد، مبارزه می کنیم نه برای کشوری نه برای دولتی بلکه برای خودمان، ما هیچ دلیلی برای جنگیدن نمی خواهیم می جنگیم چون نیازمان دارند، ما سربازان بدون مرز هستیم و هدفمان را زمانی که در آن زندگی می کنیم مشخص می کند.” – بیگ باس

نام “John” نام مستعار “Jack” اسم رمز “Vic Boss” , “Naked Snake”و در بیشتر مواقع “Snake” سرباز و فرمانده مشهور نیروهای ویژه، موسس نیروهای ویژه “FOXHOUND” و “”Militaires Sans Frontières و “Diamond Dogs ” و در نهایت یکی از بنیانگذاران “The Patriots”. وی بعد ها پایگاهای نظامی “Outer Heaven” و “Zanzibar Land” را با هدف ساخت سرزمینی برای سربازان بدون مرز پایه گذاری نمود. Big Boss به عنوان “بهترین جنگجوی قرن بیستم” یاد می شود که لقب قهرمان را از سوی تحسین کنندگانش به یدک می کشد و دشمنانش او را جبار می نامند…

0
0

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید