با 182 تصویر جدید از Call of Duty: Black Ops III با ما همراه باشید

۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۰

اگر شما شانس این را نداشته اید که بتای عنوان Call of Duty: Black Ops III را بر روی پلی استیشن 4 تجربه کنید اما هنوز دلتان می‌خواهد که بدانید که بازی چطور است و بر روی پلی استیشن 4 چطور به نظر می‌رسد پس به مکان درستش آمده اید. با ما در ادامه مطلب و این 182 تصویر جدید از درون بازی با ما همراه باشید.

یکی از خبرنگاران وبسایت Dualshockers ساعت ها مشغول ثبت این تصاویر از درون بازی بوده است و اعتقاد دارد که این کاری سخت و طاقت فرسا بوده است اما اکنون احساس بهتری دارد. وی همچنین تصاویر بسیار زیادی از اسلحه های موجود در بتای این عنوان ثبت کرده است و کمی از تغییرات آن ها را به نمایش کشیده است.

جدای از این مسایل، گرافیک بازی واقعاً خوب است و بازی بسیار زیبا به نظر می‌رسد و Treyarch تمام تکنولوژی را که در اختیار داشته است را برای این عنوان به کار گرفته است. با توجه به اینکه Call of Duty: Black Ops III اولین عنوان این استودیو در نسل جدید است و در واقع با همین عنوان قصد شروع تاخت و تاز خود به نسل هشتم را دارند، می‌توان گفت که Treyarch کار خود را خوبی انجام داده است، اما اگر حرف های نویسنده این مطلب در Dualshockers و من را باور ندارید پس به شما پیشنهاد میکنم که حتما سری به این تصاویر بزنید.

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819022341

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819023627

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819031927

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819031939

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819032025

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819032123

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819032753

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819032805

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819032823

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819032908

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819032921

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819033007

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819033025

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819033038

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819033306

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819033316

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819033327

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819033621

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034012

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034021

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034040

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034040

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034049

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034049

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034102

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034102

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034110

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034110

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034155

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034155

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034200

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034200

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034235

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034235

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034248

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034248

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034314

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034314

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034350

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034350

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034421

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034421

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034439

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034439

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034537

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034537

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034554

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034554

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034605

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034605

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034612

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034612

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034625

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034625

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034706

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034706

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034719

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034719

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034842

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034842

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034859

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819034859

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035142

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035142

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035158

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035158

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035215

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035215

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035239

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035239

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035348

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035348

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035428

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035428

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035706

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035706

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035713

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035713

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035842

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035842

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035902

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035902

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035907

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035907

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035928

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819035928

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040404

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040404

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040413

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040413

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040453

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040453

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040513

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040513

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040721

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040721

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040826

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819040826

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041131

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041131

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041139

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041139

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041247

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041247

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041308

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041308

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041327

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041327

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041409

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041409

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041416

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041416

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041508

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041508

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041559

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041559

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041634

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041634

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041810

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041810

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041824

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041824

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041844

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819041844

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042208

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042208

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042214

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042214

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042245

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042245

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042300

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042300

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042335

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042335

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042438

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042438

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042452

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042452

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042513

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042513

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042548

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042548

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042745

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042745

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042758

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042758

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042820

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042820

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042903

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042903

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042926

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042926

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042944

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819042944

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043017

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043017

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043037

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043037

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043318

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043318

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043327

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043327

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043334

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043334

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043509

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043509

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043521

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043521

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043549

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043549

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043809

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043809

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043912

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819043912

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044238

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044238

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044247

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044247

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044401

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044401

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044415

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044415

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044431

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044431

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044446

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044446

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044521

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044521

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044536

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044536

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044542

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044542

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044724

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044724

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044746

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044746

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044927

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044927

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044957

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819044957

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045344

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045344

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045349

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045349

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045429

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045429

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045436

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045436

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045438

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045438

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045442

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045442

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045445

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045445

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045448

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045448

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045456

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045456

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045459

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045459

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045509

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045509

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045515

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045515

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045529

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045529

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045535

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045535

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045542

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045542

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045548

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045548

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045553

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045553

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045558

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045558

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045603

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045603

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045622

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045622

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045632

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045632

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045637

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045637

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045642

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045642

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045646

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045646

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045653

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045653

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045656

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045656

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045701

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045701

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045705

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045705

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045711

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045711

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045716

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045716

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045721

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045721

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045725

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045725

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045728

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045728

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045734

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045734

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045740

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045740

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045810

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045810

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045815

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045815

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045820

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045820

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045827

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045827

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045844

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045844

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045849

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045849

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045854

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045854

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045859

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045859

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045904

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045904

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045909

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045909

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045915

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045915

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045922

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045922

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045927

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045927

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045933

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045933

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045938

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045938

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045947

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045947

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045951

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045951

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045957

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819045957

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050002

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050002

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050007

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050007

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050012

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050012

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050017

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050017

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050022

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050022

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050033

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050033

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050045

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050045

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050051

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050051

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050057

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050057

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050102

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050102

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050125

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050125

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050130

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050130

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050135

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050135

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050140

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050140

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050146

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050146

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050151

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050151

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050158

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050158

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050203

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050203

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050208

Call of Duty®: Black Ops III Multiplayer Beta_20150819050208

0
0

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید