سیستم موردنیاز تست آلفای SW: Battlefront منتشر شد | خبری از مپ Death Star نخواهد بود

۷ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۰

امروز Electronic Arts برنامه های خود برای تست آلفای Star Wars: Battlefront را آغاز نمود و در ایمیلی به یکی از کاربران Reddit، سیستم مورد نیاز این نسخه مشخص شد. همینطور باید اشاره داشت که با توجه به صحبت های سازنده خبری از مپ Death Star که برترین سکانس های سه فیلم اول را تشکیل می دهد، نیست.

در اینجا می توانید سیستم مورد نیاز را مشاهده کنید:

البته باید گفت که آن ها تایید کردند این سیستم تنها برای نسخه آلفا بوده و بازی نهایی مانند آن نخواهد بود. همچنین خبری از مپ Death Star (در سه گانه اصلی مقر فرماندهی اصلی امپراطوری) نیست و شاهد حضور آن نخواهیم بود. نظر شما در این باره چیست؟

0
0

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید