تخفیفات سونی در اروپا | Call of Duty: Advanced Warfare تخفیف خورد

۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۵

اینبار سونی لیست شماره یازده تخفیفات ویژه کریسمس خود را منتشر کرده است و عنوان Call of Duty: Advanced Warfare برای هر دو کنسول PS3 و PS4 تخفیف خورده است. لیست نهایی تا ۴ روز دیگر منتشر خواهد شد. با ما در ادامه مطلب همراه شوید.

مانند همیشه، این لیست تنها برای افرادی در دسترس است که ریجن حساب کاربری آنها برای اروپا می باشد. این لیست تا ساعت ۱۱٫۵۹ صبح سه شنبه به وقت اروپا ( GMT ) در دسترس می باشد.

تخفیفات PS4 شامل:

Call of Duty Advanced Warfare Digital Pro Edition

قیمت قبلی :
€۹۹٫۹۹/£۸۹٫۹۹/$۱۴۹٫۹۵

قیمت با تخفیف:
€۶۹٫۹۹/£۶۴٫۹۹/$۹۹٫۹۵

Call of Duty Advanced Warfare

قیمت قبلی :
€۶۹٫۹۹/£۵۴٫۹۹/$۹۹٫۹۵

قیمت با تخفیف:
€۴۴٫۹۹/£۳۶٫۹۹/$۶۲٫۹۵

تخفیفات PS3 شامل:

Call of Duty Advanced Warfare Digital Pro Edition

قیمت قبلی :
€۹۹٫۹۹/£۸۴٫۹۹/$۱۴۹٫۹۵

قیمت با تخفیف:
€۶۹٫۹۹/£۵۹٫۹۹/$۹۹٫۹۵

Call of Duty Advanced Warfare

قیمت قبلی :
€۶۹٫۹۹/£۴۹٫۹۹/$۹۹٫۹۵

قیمت با تخفیف:
€۵۹٫۹۹/£۲۹٫۹۹/$۶۲٫۹۵

تخفیفات PS Vita شامل:

Ys: Memories of Celceta

قیمت قبلی :
€۳۹٫۹۹/£۳۴٫۹۹/$۵۴٫۹۵

قیمت با تخفیف:
€۱۴٫۹۹/£۱۱٫۹۹/$۲۲٫۹۵

همچنین این عنوان با ۲۰% تخفیف برای اعضای Ps Plus فروخته می شود.

0
0