لیست اچیومنت های Borderlands: The Pre-Sequel منتشر شد

۱۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۳:۴۸

به تازگی لیست اچیومنت های Borderland : The Pre-Sequel منتشر شدده است که درادامه مطلب می توانید این لیست را به همراه ترجمه آن مشاهده کنید .

Side Quest Student/15G

Completed 30 side missions : سی مرحله اصلی را به اتمام برسانید . 

Moon Mission Meister/25G

Completed all of the side missions : همه مراحل اصلی را به اتمام برسانید .

Grind ‘n’ Bear It/15G

Use the grinder to create an item : از چرخ استفاده کنید و یک آیتم جدید بسازید . 

The Bigger They Are/50G

Defeated the Invincible Empyrean Sentinel : امپراطور شکست ناپذبر را شکست دهید . 

Mouth to Mouth/15G

Revived 10 players with oxygen : ده بازیکن را با استفاده از اکسیژن نجات دهید . 

Air Supremacy/25G

Killed 100 enemies with Wolf : صد دشمن را با اسفااده از گرگ نابود کنید . 

No, I’m Athena!/25G

Killed 100 enemies with Aspis : صد دشمن را با استفاده از Aspis نابود کنید . 

That Helped, Right?/25G

Experienced all Vault Hunter Modes using Vault Hunter.EXE : با استفاده از Hunter.EXE همه مهارت های شکارچی را تجربه کنید . 

Executioner/25G

Killed 10 enemies in a single activation of Showdown : با یک جمله از نوع Showdown ده دشمن را از بین ببرید . 

That Tasted Purple!/20G

Had Purple-rated gear or better equipped in every slot : در همه اسلات های خود یک آیتم داشته باشید . 

Challenger/20G

Completed level 1 of all challenges with a single character : یک مرحله را با تمام چالش های آن با یک کاراکتر یه اتمام برسانید . 

Space Rookie/5G

Reached level 5 : به رنک 5 برسید . 

Lunar Lieutenant/10G

Reached level 10 : به رنک 10 برسید . 

Moon Master/15G

Reached level 25 : به رنک 25 برسید . 

Space Lord/25G

Reached level 50 : به رنک 50 برسید . 

Moxxi’s Sampler/10G

Tried all the Moxxtails in the Up Over bar in Concordia : همه Moxxtail ها را در بالا و پایین Concordia امتحان کنید . 

Lunar Looter/20G

Looted 10 Moonstone Chests : ده سنگ ماه را جست و جو کنید و اشیا آن را بردارید . 

I Come From The Land Up Over/20G

Discovered all names locations in Serenity’s Waste, Triton Flats and Stanton’s Liver : همه لوکیشن های بازی را در محل های ذکر شده پیدا کنید . 

Beam Me Up/20G

Discover all names locations aboard the Helios Space Station : همه لوکیشن های بازی را در قسمت فضاپیما هلیوس پیدا کنید . 

Eeridian Explorer/20G

Discovered all named locations in Outlands Canyon, Outlands Spur and Vorago Solitude : تمام لوکیشن های بازی را در قسمت های Outlands Canyon , Outlander Spur & Vorago پیدا کنید . 

Cosmic Completionist/30G

Discovered all named locations : همه لوکیشن های بازی را پیدا کنید . 

High Fashion/15G

Unlocked 10 Customization items : ده آیتم شخصی سازی را آزاد کنید . 

The Duelist/15G

Won a duel : یک دوئل را برنده شوید . 

Collateral Damage/20G

Had a Lost Legion Eternal kill 3 of his friends : شخصی را پیدا کنید که 3 تا از دوستان خود را کشته باشد . 

360 No Scope/20G

While airborne, spin 360 degrees then got a kill with a Sniper Rifle without using the scope : زمانی که د رهوا هستنید با اسلحه اسنایپر و بدون استتفاده از دوربین آن شخصی دشمنی را نابود کنید . 

Expensive Taste/30G

Used the Grinder to create a Legendary item : با استفاده از پرخ آیتمی افسانه ای بسازید . 

Ice To Meet You/30G

Shattered three frozen enemies with a single slam attack : سه دشمن منجمد شده را با یک ضربه نابود کنید . 

Elementalist/20G

Had an enemy frozen, corroded, ignited, and electrocuted at the same time : یک دشمن را در یک زمان یکسان منجمد کنید ، به آن شوک وارد کنید و آن را نابود کنید . 

Pancake Parlor/20G

Pancaked an enemy in the Stingray : دشمنی را در کوره بپزانید . 

Who Needs Air?/20G

Suffocated for five continuous minutes without dying : پنج ایستگاه را بدون مردن فتح کنید . 

Secret Achievment/10G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی . 

Secret Achievment/15G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی . 

Secret Achievment/15G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی . 

Secret Achievment/15G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/20G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/20G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/20G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/20G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/25G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/25G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/25G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/50G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/15G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/10G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/20G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/15G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/15G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/15G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

Secret Achievment/20G

Continue playing to unlock this secret achievement : اچیومنت مخفی .

این بازی 50 اچیومنت دارد و ارزش امتیاز آن 1000G خواهد بود .

Borderlands : The Pre-Squel در تاریخ 14 اکتبر ( مصادف با 22 مهر ) برای Xbox 360 , Play Station 3 , PC عرضه خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

0
0
برچسب‌ها:

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید