گیفت کارت
گیفت کارت

تاریخ انتشار دمو Forza Horizon 2 برای Xbox One به همراه لیست اچیومنت های آن منتشر شد

۵ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۰:۵۹

اگر از طرفداران سبک ریسینگ هستید حتما با انحصاری بزرگ مایکروسافت یعنی سری بازی های Forza آشنایی دارید . به تازگی تاریخ انتشار جدیدترین ساخته PlayGround Games یعنی Forza Horiozon 2 منتشر شده است که می توانید جزییات کامل را در ادامه نوشته مشاهده کنید . این دمو محیط جهان باز بازی را در اختیار کاربر می گذارد تا قبل از انتشار بازی بتواند با آن آشنایی  پیدا کند . این بازی برای کنسول نسل هفتمی Xbox 360 نیز منتشر می شود ولی مایکروسافت چیزی در رابطه با انتشار این دمو برای این کنسول نگفته است و به احتمال زیاد منتشر نخواهد شد . همچنین امروز مایکروسافت لیست کامل اچیومنت های این بازی را منتشر کرده است که در پایین می توانید این لیست را مشاهده نمایید :

Welcome to Horizon Europe/10G

Arrive at the Horizon Festival : به فستیوال هوریزون برسید .

First of Many/10G

Win your first Championship race : اولین مسابقه خود برای قهرمانی را ببرید . 

Rain Master/10G

Complete your first race in the rain : اولین مسابقه خود در زیر باران را به اتمام برسانید . 

Wanderlust/10G

Complete a Road Trip : اولین سفر خود را کامل کنید . 

Number One/10G

Win a Championship : یک قهرمانی به دست بیاورید . 

Multi-Disciplined/10G

Win an Event in every type of car : در هر ماشین یک رویداد یا اتفاق را برنده شوید . 

The Train’s in Vain/10G

Beat the Train in a Horizon Showcase Event : در رویداد Showcase مسابقه را از قطار ببرید . 

Welcome to Castelletto/25G

Arrive at Castelletto for the first time : برای اولین بار به Castelletto  برسید . 

Welcome to Nice/25G 

Arrive at Nice for the first time : برای اولین بار به Nice برسید . 

Welcome to Sisteron/25G

Arrive at Sisteron for the first time : برای اولین بار به Sisteron برسید . 

Welcome to Montellino/25G 

Arrive at Montellino for the first time : برای اولین بار به Montellino برسید . 

Arrive at Saint-Martin for the first time/25G

Arrive at Saint-Martin for the first time : برای اولین بار به Saint – Martin برسید . 

Welcome to San Giovanni/25G

Arrive at San Giovanni for the first time : برای اولین بار به Sant Giovanni برسید . 

Horizon Champion/50G

Become the Horizon Champion : به قهرمان هوریزون تبدیل شوید ( همه مسابقه ها را برنده شوید ) 

Horizon Leader/20G

Choose where the Road Trip goes for the first time : برای اولین بار مسیری را انتخاب کنید که در انتها به سفر می انجامد 

Horizon Fan/20G

Complete 25 Championships : بیست قهرمانی به دست بیاورید . 

Horizon Enthusiast/25G

Complete 100 Championships : صد قهرمانی به دست بیاورید . 

All Your Race Are Belong To Us 2.0/50G

Complete all 168 Championships : همه 168 قهرمانی را به دست آورید . 

Yellow Wristband/10G

Obtain the Yellow Wristband : دستبند زرد را به دست آورید . 

Green Wristband/10G

Obtain the Green Wristband : دستبند سبز را به دست آورید . 

Pink Wristband/20G

Obtain the Pink Wristband : دستبند صورتی را به دست آورید . 

Purple Wristband/30G

Obtain the Purple Wristband : دستبند بنفشرا به دست آورید . 

Gold Wristband/30G

Obtain the Gold Wristband : دستبند طلایی را به دست آورید . 

That New Car Smell/10G

Buy your first car : اولین ماشین خود را خریداری کنید . 

Car Lover/20G

Have 50 Cars in your Garage : ماشین های موجود در گاراژ خود را به 50 برسانید . 

Worthy of a Sultan/40G

Have 175 Cars in your Garage : ماشین های موجود در گاراژ خود را به 175 برسانید . 

License to Skill/10G

Earn 5 Skill Points : پنج عدد مهارت به دست آورید . 

Stone Cold Skiller/20G

Earn 65 Skill Points : شصد و پنج عدد مهارت به دست آورید . 

Summer Sale/10G

Smash 25 Reward Boards : بیست و پنج عدد امتیاز را به صدا در آورید . 

Smash Happy/20G

Collect all Reward Boards : همه امتیاز ها را به صدا در آورید . 

Bragging Rights/10G

Beat Friends or Club members on any 20 Speed Cameras : دوستان یا اعضا کلاب را با سرعت 20 دوربین های دیجیتالی ببرید . 

A Wild Drivatar Appears/10G

Win 3 Head-to-Head Races against Drivatars with a Bounty on them : سه مسابقه رو در رو را از رانندگانی که روی آن ها نشان گذاشته شده ببرید . 

Kick the Bucket/10G

Scratch 15 items off your Solo Bucket List :پانزده عدد آیتم های موجود در سطلتان را بخراشانید . ( باز کنید ) 

Rest in Peace/20G

Complete every Solo Bucket List Challenge : همه چالش های سطل را کامل کنید . 

Friends with Benefits/10G

Earn a total of 1,000,000 Cr from Rivals : یک میلیون Cr از رقبا برنده به دست آورید . 

Loyal/25G

Earn 500,000 XP for your Club : پانصدتا XP برای Club خود به دست آورید . 

Human GPS/10G

Drive down every road in the game : همه جاده های موجود در بازی را تا انتها بروید . 

Photographer/20G

Take photos of 100 different cars for Horizon Promo : صد عکس از ماشین های تبلیغی خود تهیه کنید . 

Storage Hunter/20G

Restore 10 Barn Finds : ده انبار رابیابید . 

Social Caterpillar/10G

Compete in 20 Multiplayer Events : در 20 رویداد آنلاین شرکت داشته باشید . 

Social Butterfly/50G

Compete in 200 Multiplayer Events : در 200 رویداد آنلاین شرکت داشته باشید . 

On the Road Again/10G

Complete an Online Road Trip location : یک سفر راآنلاین به اتمام برسانید . 

Well Travelled/30G

Complete 25 Online Road Trip locations : بیست و پنج سفر آنلاین را به اتمام برسانید . 

Yes We Can/30G

Complete 25 Bucket List items co-operatively : بیست و پنج آیتم سطل را کامل کنید . 

Fast and Clean/10G

Earn the Clean Racing Skill 100 times : صد مرتبه مهارت Clean Racing را به دست آورید . 

Team Player/30G

Win 50 Team Events : پتجاه رویداد را برنده شوید . 

You Are Playground Games/40G

Complete 100 Playground Games Events : صد مسایقه زیرزمینی را برنده شوید . 

We Meet Again/20G

Win a Showdown at every Car Meet : با همه ماشین ها مراحل پایانی را برنده شوید . 

Super Meet Boy/10G

Grab a livery, grab a tuning setup, buy a car, and enter a Showdown at any Car Meet : ماشین خود را شخصی سازی کنید . 

One Down/10G

Complete a Solo Bucket List challenge : یکی از چالش های سطل را به اتمام برسانید . 

این دمو در تاریخ 16 سپنامبر برای Xbox One عرضه خواهد شد .

Forza Horizon 2 در تاریخ 30 سپتامبر(8مهر) برای Xbox One و Xbox 360 منتشر خواهد شد .

 

 

 

0
0