اچیومنت های Castlevania: Lords of Shadow 2 منتشر شد

۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۵

به احتمال زیاد شما نیز یکی از طرفداران عنوان Castlevania: Lords of Shadow 2 هستید . عنوانی که توسط MercurySteam ساخته شده و توسط Konami منتشر خواهد شد . اینک اچیومنت های این عنوان لیک شده . اچیومنت های بازی ، کاملاً فضای بازی را شرح می دهند . خطر اسپویلاین عنوان در 28 فبریه و برای Xbox 360 , Ps3 و PC منتشر خواهد شد .

لیست اچیومنت ها : ( خطر اسپویل )

Prince of Darkness – 50
Complete the game at “Prince of Darkness” difficulty

Kleidos Champion I – 20
Complete all the Reminiscences of Sapphire challenges
Kleidos Champion II – 20
Complete all the Recollections of Ruby challenges
Kleidos Champion III – 20
Complete all the Reminders of Amethyst challenges
Kleidos Champion IV – 20
Complete all the Memories of Emerald challenges
Kleidos Hero – 30
Complete all of the Kleidos challenges
Kleidos Legend – 50
Complete all of the Kleidos challenges at “Prince of Darkness” difficulty
Void Collector – 20
Recover 30 Void Gems
Chaos Collector – 20
Recover 30 Chaos Gems
Life Collector – 20
Recover 30 Life Gems
Expert Silversmith – 30
Recover all the Void, Chaos and Life gems
Multiple Pockets – 20
Recover all the upgrades for the Relics
Philanthropist – 20
Collect all of the art
Start the path – 5
Acquire a skill
The path of the Whip – 20
Acquire all of the Shadow Whip skills and upgrades
The path of the Sword – 20
Acquire all of the Void Sword skills and upgrades
The path of the Claws – 20
Acquire all of the Chaos Claws skills and upgrades
The path of the Warrior – 30
Acquire all of the skills and upgrades
Good customer – 5
Buy an item at the Chupacabras’ shop
Customer of the month – 20
Spend a total of 20000 Experience Points at the Chupacabras’ shop
Initiated in Mastery – 5
Increase the Mastery Level of a weapon
Whip Master – 20
Increase the Mastery Level of the Shadow Whip to the maximum
Sword Master – 20
Increase the Mastery Level of the Void Sword to the maximum
Claw Master – 20
Increase the Mastery Level of the Chaos Claws to the maximum
Weapons Master – 30
Increase the Mastery Level of all weapons to the maximum
Classic Flavor – 5
Cook a chicken in the old style
Experienced – 10
Gain a total of 10000 Experience Points
Specialist – 20
Gain a total of 50000 Experience Points
Veteran – 30
Gain a total of 100000 Experience Points
The Outer Limits – 50
Complete 110% of the game

اسپویلر

False chosen one – 20
Defeat the Paladin
Vampire kiss – 20
Accept Zobek’s gift
Crushed rock – 20
Destroy the golem
Hunted hunter – 20
Capture Raisa Vólkova
A madman’s on the loose – 20
Release the Chupacabras from his prison
Heart of stone – 20
Kill the Gorgon
Next stop: Castlevania – 20
Survive the train trip
Femme fatale – 20
Subdue Carmilla
The apple of his eye – 20
Eliminate Satan’s first acolyte
Natural selection – 20
Defeat Agreus
Once upon a time… – 20
Sabotage the Toy Maker’s show
Family reunion – 20
Gain the trust of Victor
Inner Dracula – 20
Shed your darkest self
Dissipated storm – 20
Finish off Satan’s second acolyte
Death is not enough – 20
Get rid of Zobek forever
The End – 30
Annihilate Satan and save the world, again
0
0

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید