جستجو در بازی ها

کاور بازی

نام

تاریخ انتشار

رتبه گیمفا

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey

PCPlayStation 4Xbox One X/S
2018-10-05
۱۳ مهر ۱۳۹۷
9.5
Batman Arkham City

Batman Arkham City

PCPlayStation 3 & oldPlayStation 4
2011-10-18
۲۶ مهر ۱۳۹۰
9.5
Batman: Arkham Asylum

Batman: Arkham Asylum

Mac OSPCPlayStation 3 & old
2009-08-25
۳ شهریور ۱۳۸۸
9.5
Cuphead

Cuphead

PCXbox One X/S
2017-09-29
۷ مهر ۱۳۹۶
9.5
Devil May Cry 5

Devil May Cry 5

PCPlayStation 4PlayStation 5
2019-03-08
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
9.5
Divinity: Original Sin II
2017-09-14
۲۳ شهریور ۱۳۹۶
9.5
Dragon Age: Inquisition

Dragon Age: Inquisition

PCPlayStation 3 & oldPlayStation 4
2014-11-18
۲۷ آبان ۱۳۹۳
9.5
Dragon Age: Origins

Dragon Age: Origins

PCPlayStation 3 & oldXbox 360
2009-11-03
۱۲ آبان ۱۳۸۸
9.5
FIFA 16

FIFA 16

PCPlayStation 3 & oldPlayStation 4
2015-09-20
۲۹ شهریور ۱۳۹۴
9.5
Forza Motorsport 6
2015-09-15
۲۴ شهریور ۱۳۹۴
9.5
Gears of War 3
2011-09-20
۲۹ شهریور ۱۳۹۰
9.5
God of War II

God of War II

PlayStation PortablePlayStation 3 & old
2007-03-13
۲۲ اسفند ۱۳۸۵
9.5
Inside

Inside

PCWindows 10Xbox One X/S
2016-06-29
۹ تیر ۱۳۹۵
9.5
Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

3DS , Wii , GamecubePlayStation PortablePlayStation 3 & old
2004-11-17
۲۷ آبان ۱۳۸۳
9.5
NBA 2K17

NBA 2K17

PCPlayStation 3 & oldPlayStation 4
2016-09-01
۱۱ شهریور ۱۳۹۵
9.5
NiOh

NiOh

PlayStation 4
2017-02-07
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
9.5
PES 2016

PES 2016

PCPlayStation 3 & oldPlayStation 4
2015-09-15
۲۴ شهریور ۱۳۹۴
9.5
Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 Remake

PCPlayStation 4Xbox One X/S
2019-01-25
۵ بهمن ۱۳۹۷
9.5
Reyman :Origins

Reyman :Origins

3DS , Wii , GamecubeNintendoPC
2011-11-11
۲۰ آبان ۱۳۹۰
9.5
Rome: Total War
2004-09-22
۱ مهر ۱۳۸۳
9.5

بیشتر بخوانید