جستجو در بازی ها

کاور بازی

نام

تاریخ انتشار

رتبه گیمفا

Dark Souls III

Dark Souls III

PCPlayStation 4Xbox One X/S
2016-04-12
۲۴ فروردین ۱۳۹۵
10
World of Goo

World of Goo

LinuxMac OSNintendo Switch
2008-10-12
۲۱ مهر ۱۳۸۷
10
Elden Ring

Elden Ring

PCXbox One X/SPlayStation 4
2022-02-25
۶ اسفند ۱۴۰۰
10
Half-Life: Alyx
2020-03-23
۴ فروردین ۱۳۹۹
10
The Last of Us Part 2
2020-06-19
۳۰ خرداد ۱۳۹۹
10
Legend Of Zelda: Wind Waker HD
2013-10-04
۱۲ مهر ۱۳۹۲
10
Bioshock

Bioshock

PCPlayStation 3 & oldPlayStation 4
2007-08-21
۳۰ مرداد ۱۳۸۶
10
God of War 2018

God of War 2018

PlayStation 4
2018-04-20
۳۱ فروردین ۱۳۹۷
10
Forza Horizon 3

Forza Horizon 3

PCXbox One X/S
2016-09-23
۲ مهر ۱۳۹۵
10
Halo: Combat Evolved

Halo: Combat Evolved

Mac OSPCXbox 360
2001-11-15
۲۴ آبان ۱۳۸۰
10
Horizon: Zero Dawn
2017-02-28
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
9.8
PORTAL 2

PORTAL 2

LinuxMac OSPC
2011-04-18
۲۹ فروردین ۱۳۹۰
9.8
Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7

PCXbox One X/S
2017-10-03
۱۱ مهر ۱۳۹۶
9.8
Hades
2020-09-17
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
9.8
Hidden Folks

Hidden Folks

LinuxMac OSPC
2017-02-15
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
9.8
Harvest Moon

Harvest Moon

نینتندو
9.7
Assassin’s Creed Valhalla
2020-11-10
۲۰ آبان ۱۳۹۹
9.7
Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

PCPlayStation 4Xbox One X/S
2018-10-26
۴ آبان ۱۳۹۷
9.7
Civilization VI
2016-10-21
۳۰ مهر ۱۳۹۵
9.7
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
2001-11-13
۲۲ آبان ۱۳۸۰
9.7

مطالب مرتبط