جستجو در بازی ها

کاور بازی

نام

تاریخ انتشار

رتبه گیمفا

The Calisto Protocol

The Calisto Protocol

PCXbox One X/SXbox Series X/S
2022-12-02
۱۱ آذر ۱۴۰۱
High on Life

High on Life

PCXbox One X/SXbox Series X/S
2022-12-13
۲۲ آذر ۱۴۰۱
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
2022-12-15
۲۴ آذر ۱۴۰۱
Warhammer 40,000: Darktide
2022-12-30
۹ دی ۱۴۰۱
Star Wars Knights of the Old Republic Remake

Star Wars Knights of the Old Republic Remake

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2023-01-01
۱۱ دی ۱۴۰۱
Project EVE

Project EVE

PlayStation 5
2023-01-01
۱۱ دی ۱۴۰۱
One Piece Odyssey

One Piece Odyssey

PCXbox Series X/SPlayStation 4
2023-01-13
۲۳ دی ۱۴۰۱
Dead Space Remake

Dead Space Remake

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2023-01-27
۷ بهمن ۱۴۰۱
Dead Island 2

Dead Island 2

PCXbox One X/SXbox Series X/S
2023-02-03
۱۴ بهمن ۱۴۰۱
Alan Wake 2

Alan Wake 2

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2023-03-01
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
The Day Before
2023-03-01
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2023-03-24
۴ فروردین ۱۴۰۲
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
2023-05-12
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
Starfield
2023-06-01
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
Redfall

Redfall

PCXbox Series X/S
2023-06-01
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine

PlayStation 5
2024-03-12
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
Star Wars Eclipse

Star Wars Eclipse

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2025-03-01
۱۱ اسفند ۱۴۰۳

مطالب مرتبط