جستجو در بازی ها

کاور بازی

نام

تاریخ انتشار

رتبه گیمفا

Saints Row

Saints Row

PCXbox One X/SXbox Series X/S
2022-08-23
۱ شهریور ۱۴۰۱
The Last of Us Part One Remake
2022-09-02
۱۱ شهریور ۱۴۰۱
Pentiment

Pentiment

PCXbox One X/SXbox Series X/S
2022-09-22
۳۱ شهریور ۱۴۰۱
Overwatch 2

Overwatch 2

PCایکس باکسXbox One X/S
2022-10-04
۱۲ مهر ۱۴۰۱
Marvel’s Midnight Suns

Marvel’s Midnight Suns

PCXbox One X/SXbox Series X/S
2022-10-07
۱۵ مهر ۱۴۰۱
Forspoken

Forspoken

PCPlayStation 5
2022-10-11
۱۹ مهر ۱۴۰۱
Call of duty: Modern Warfare II

Call of duty: Modern Warfare II

PCXbox One X/SXbox Series X/S
2022-10-28
۶ آبان ۱۴۰۱
The Calisto Protocol

The Calisto Protocol

PCXbox One X/SXbox Series X/S
2022-12-02
۱۱ آذر ۱۴۰۱
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
2022-12-15
۲۴ آذر ۱۴۰۱
Star Wars Knights of the Old Republic Remake

Star Wars Knights of the Old Republic Remake

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2023-01-01
۱۱ دی ۱۴۰۱
Project EVE

Project EVE

PlayStation 5
2023-01-01
۱۱ دی ۱۴۰۱
Dead Space Remake

Dead Space Remake

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2023-01-27
۷ بهمن ۱۴۰۱
Alan Wake 2

Alan Wake 2

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2023-03-01
۱۰ اسفند ۱۴۰۱
Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2023-03-24
۴ فروردین ۱۴۰۲
Starfield
2023-06-01
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
Redfall

Redfall

PCXbox Series X/S
2023-06-01
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine

PlayStation 5
2024-03-12
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
Star Wars Eclipse

Star Wars Eclipse

PCXbox Series X/SPlayStation 5
2025-03-01
۱۱ اسفند ۱۴۰۳

مطالب مرتبط