جستجو در بازی ها

کاور بازی

نام

تاریخ انتشار

رتبه گیمفا

Final Fantasy 7 Remake
2020-04-10
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

PCPS4Xbox One
2020-04-16
۲۸ فروردین ۱۳۹۹
Trials of Mana

Trials of Mana

NintendoPCPlayStation
2020-04-24
۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
Gears Tactics
2020-04-28
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
Avengers

Avengers

PCPlayStationStadia
2020-05-15
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
Wasteland 3
2020-05-19
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
Maneater

Maneater

PCPlayStationXbox
2020-05-22
۲ خرداد ۱۳۹۹
New World
2020-05-26
۶ خرداد ۱۳۹۹
Fast & Furious Crossroads

Fast & Furious Crossroads

PCPlayStationXbox
2020-05-29
۹ خرداد ۱۳۹۹
Iron Harvest

Iron Harvest

PCPlayStationXbox
2020-09-01
۱۱ شهریور ۱۳۹۹
Deadly Premonition 2
2020-12-01
۱۱ آذر ۱۳۹۹
Disco Elysium

Disco Elysium

PCPlayStationXbox
2020-12-01
۱۱ آذر ۱۳۹۹
I.G.I Origins

I.G.I Origins

PCPlayStationXbox
2021-01-01
۱۲ دی ۱۳۹۹