بر عکس شدن یک قانون نانوشته؟ | بودجه بیشتر، موفقیت سخت تر؟!

آنالیز

در طول این سال ها اگر یک چیز را در مورد صنعت و هنر بازی های رایانه ای خوب فهمیده باشیم این است که خرج هزینه هنگفت برای...

سعید آقابابایی ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰ ۶۱ نظر ۶۳

اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered – بخش دوازدهم

Nintendo Switch

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این...

سعید آقابابایی ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۰ ۸۲ نظر ۲۷